En på sproget. Sprogforståelse i 1.- 2. klasse

En på sproget. Sprogforståelse i 1.- 2. klasse

Vejledning

Anne-Mette Veber Nielsen og Hanne Trebbien Daugaard

Beskrivelse

Fakta

En på sproget. Sprogforståelse i 1.-2. klasse er et forskningsbaseret materiale, som arbejder struktureret med udviklingen af elevernes sprogforståelse. Materialet er bygget op omkring de tre komponenter i sprogforståelse, der er centrale i forbindelse med elevernes læsning af tekster:

  • ordforråd
  • inferensdragning (at drage slutninger)
  • viden om teksters struktur.

Lærerens modellering og stilladsering af arbejdet gennemgås enkelt og overskueligt i vejledningen. Herefter er eleverne godt klædt på at til arbejde med indholdet i arbejdsbogen. Den enkle opbygning og de involverende opgaver gør En på sproget til et godt fundament for at styrke sprogforståelsen i hele klassen.

Forfatterne bag materialet, Hanne Trebbien Dauggaard og Anne-Mette Veber Nielsen har begge skrevet ph.d.-afhandling om børns skriftsproglige færdigheder ved Københavns Universitet. I 2018 afsluttede de et forskningsprojekt om undervisning i ordtilegnelse ved Center for Læseforskning. De har desuden skrevet En på sproget. Sprogforståelse i 3. klasse.

En på sproget til 1.-2. klasse henvender sig til elever, som har været igennem et struktureret forløb med systematisk introduktion til alle bogstaverne og deres lyde og er kommet godt i gang med at afkode ord.  

Fås som
I alt

423,00 kr.

528,75 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter