dsa.gyldendal.dk

dsa.gyldendal.dk

Beskrivelse

Fakta

Fagportalen dsa.gyldendal.dk henvender sig til flersprogede elever fra 0.-10. klassetrin. Portalen kan både bruges i undervisning i DSA basis og DSA supplerende. Portalens forløb tager udgangspunkt i elevernes nære hverdagsliv og lader dem arbejde med sproget på en aktiv, meningsfuld og fagligt funderet måde. Forløbene støtter elevernes overgang fra et simpelt hverdagssprog til fagsprog og understøtter dermed deres deltagelsesmuligheder i den almene undervisning. Hvert forløb findes i tre forskellige udgaver, som henvender sig til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Der arbejdes i alle forløb med de fire kompetenceområder - lytte, læse, skrive og tale - og der er indtænkt masser af muligheder for differentiering. Forløbene kan anvendes i vilkårlig rækkefølge, så der tages højde for et eventuelt løbende optag af elever. Med portalen følger desuden et omfattende bibliotek med bøger til elevernes egen læsning, en træningsdel med mere end 1.500 selvrettende opgaver, en stor bank med aktiviteter og lege til sprogarbejdet på alle klassetrin samt værktøjet Skriv og læs.
Fås som
SkolelicensTil mange brugere (Pr. skole: 6.500,00 kr./år)
EnkeltbrugerlicensTil få brugere (Pr. stk: 700,00 kr./år)