Spring til hovedindhold

Digital billedkunst

Helen Klavsen

Digital billedkunst inspirerer til at inddrage de digitale medier i undervisningen og tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål for billedkunst og billedkunst som valgfag.

I undervisningsforløbene arbejdes der med plane, rumlige og digitale billeder. Hvert forløb er nøje beskrevet med læringsmål, materialer og værktøjer, beskrivelse af arbejdsprocessen, forslag til evaluering samt henvisninger til hjemmesiden med supplerende materialer.

Undervisningsforløbene er samlet under overskrifterne:

  • Billedkundskab
  • Tegning
  • Portræt
  • Skulptur
  • Arkitektur og design
  • Animation
  • Kunsthistorie
  • Eksempler på elevers præsentationer

Til Digital billedkunst er knyttet hjemmesiden digitalbilledkunst.gyldendal.dk med eksempler på elevarbejder, inspiration for læreren, præsentationer, skabeloner, billedfiler, videoer og links.

Fås som
I alt

371,00 kr.

463,75 kr. inkl. moms