Spring til hovedindhold
Billedkunst

Billedkunst i grundskolen

Få inspiration - se alle undervisningsmaterialer til billedkunstfaget her.

Undervisningsmaterialer til billedkunst i grundskolen 

I faget billedkunst tilbyder Gyldendal en række materialer, der kan give dig idéer og inspiration til din undervisning i billedkunst. Den konsekvente høje faglighed i materialerne tager afsæt i Fælles Mål og understøtter fagets praktiske arbejdsmåder og kompetenceområder. 

Med Gyldendals analoge og digitale undervisningsmaterialer til billedkunst sikrer du, at dine elever udvikler kompetencer og færdigheder, som gør dem i stand til at opleve, producere og analysere billeder. Vi klæder jer på til at arbejde med plane, rumlige og elektroniske billeder, der på sigt sætter dem i stand til ikke bare at udtrykke sig OM billeder, men også MED billeder.   

Gyldendals Fagportal til undervisningen i billedkunst  

Billedkunst.gyldendal.dk er vores fagportal dedikeret til undervisningen i billedkunst, der både indbefatter det obligatoriske fag fra 1.-6. klasse samt valgfaget i 7.-8. klasse.  

Gyldendals fagportal kan bruges som det bærende element i din undervisning i billedkunst fra 1.-8. klasse, og du kan også bruge fagportalen som inspiration og supplement til din undervisning i billedkunst. 

Læs mere om fagportalen til billedkunst 

Fagportalen består af en række undervisningsforløb til hvert klassetrin, hvor hvert forløb dækker alle fagets tre kompetenceområder – billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation. 

Billedkunst har et dannelsessigte, som fagportalens forløb og indhold understøtter, og som rækker ud over faget og ind i elevernes almene dannelse. Eleverne lærer – gennem fagets centrale teknikker – at forstå, forholde sig til og deltage i den billedkultur, som de er en del af.