Spring til hovedindhold
Det sammenhængende borger- og patientforløb (SSA) (uden iBog)

Det sammenhængende borger- og patientforløb (SSA) (uden iBog)

1. udgave

Jean Hagstrøm(red.)

En grundbog til faget ”Det sammenhængende borger- og patientforløb”. Bogen behandler forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, lovgivning, patientsikkerhed, dokumentation og ledelse.

Bogen er skrevet til dig, som skal være social- og sundhedsassistent.

Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne bidrage til, at den enkelte borger eller patient oplever, at der er sammenhæng i de tilbud, han eller hun modtager fra sundhedsvæsnet. Det kræver dels, at du har stor viden om dit eget arbejdsfelt, og dels at du har indsigt i sundhedsvæsnets organisering og den bagvedliggende lovgivning. Endvidere skal du have viden om og kunne udnytte de muligheder, der er for at kommunikere, samarbejde og dokumentere på tværs af sektorer og professioner, også digitalt. At bidrage til sammenhængende borger- og patientforløb er en af dine vigtige funktioner i dit arbejde som social- og sundhedsassistent.

Ingen produkter