9. klasse - Matematik

De bedste prøveoplæg

Beskrivelse

Fakta


De bedste prøveoplæg indeholder 12 oplæg, som seks lærere har haft gode erfaringer med at bruge i forbindelse med den mundtlige prøve i matematik. Oplæggene bliver fulgt op af en lang række relevante bilag - i alt 62 kopisider - og lærernes kommentarer til oplæggene.

BEMÆRK: Oplæggene er fra 2005 og derfor skrevet efter den tidligere prøvevejledning for den mundtlige prøve i matematik. Oplæggene kan bruges ifm. den daglige undervisning, men lever ikke op til alle kravene i den nyeste prøvevejledning.

Fås som
I alt

464,00 kr.

580,00 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter

Samme genre

Ingen produkter