9. klasse - Matematik

De bedste prøveoplæg

Mette Bjerg, Lona Graff, Ib Trankjær og Jørn Haagensen

Beskrivelse

Fakta


De bedste prøveoplæg indeholder 12 oplæg, som seks lærere har haft gode erfaringer med at bruge i forbindelse med den mundtlige prøve i matematik. Oplæggene bliver fulgt op af en lang række relevante bilag - i alt 62 kopisider - og lærernes kommentarer til oplæggene.

BEMÆRK: Oplæggene er fra 2005 og derfor skrevet efter den tidligere prøvevejledning for den mundtlige prøve i matematik. Oplæggene kan bruges ifm. den daglige undervisning, men lever ikke op til alle kravene i den nyeste prøvevejledning.

Samme serie

Ingen produkter