Danske stemmer

Danske stemmer

Grundbog

Birte Langgaard

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Danske stemmer foreligger nu i en 2022-udgave. Alle bogens tal og fakta er opdateret til de seneste nye, og flere centrale emnetekster og -interviews er udskiftet med mere aktuelle versioner.  

Danske stemmer er en grundbog for udlændinge der behersker dansk på B1-niveau. Bogen er således målrettet undervisningen på Danskuddannelse 3 modul 5.

Tekster og opgaver er bygget op om emnerne sprog, medier, økonomi, personlige egenskaber, miljø og film.

Arbejdet med emnerne er med til at give kursisterne en større viden om det danske samfund og give dem udfordringer med hensyn til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Emneteksterne består primært af interviews og informationstekster, og de tilhørende opgaver kommer hele vejen rundt om relevant grammatik, udtale og ordforråd. På danskestemmer.ibog.gyldendal.dk er der adgang til indtalinger til hjemme- og klasselytning samt udtaletræning. 

Danske stemmer bliver løbende revideret, så alt indhold fortsat er aktuelt og relevant.


Til materialet hører:

Indtalinger og lærervejledning på danskestemmer.ibog.gyldendal.dk