Fås som

Bog

Pris pr. stk.

94,00 kr.

117,50 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

94,00 kr.

117,50 kr. inkl. moms

Dansk direkte 7

Elevbog

Jens Hare

Ny udgave med læringsmål og Fælles Mål.

Dansk direkte 7 har et skarpt danskfagligt fokus og klare læringsmål, der lægger sig direkte op ad Fælles Mål.
Med jævne mellemrum er der evalueringsark, der viser, om målene er nået.

Sprogsynet er moderne: Eleverne skal bruge sproget - de skal lege, undre sig, iagttage og forstå. Men de skal også træne!
Opgaverne er arbejdskrævende, og der er masser af stof. Der er løbende tilbud om kopiark i Lærervejledningen med supplerende opgaver, der giver mere øvelse og udfordring. Lige til at gå til.

Og meningen med det hele ... det er, at eleverne får et sikkert, bevidst og levende sprog.

 

En del af serien Dansk direkte
Dansk direkte 7

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Dansk direkte 5

Dansk direkte 5

Pris pr. stk.

741,00 kr.

926,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

Dansk direkte 7, som består af elev­bog og lærervejledning, er grundig og kvalificeret undervisning i grammatik med flere tilgange. Materialet er dels en gennemgang af »almindelig« grammatik (førnutid, endelser, sætningsled m.m.) med opgaver, der i sprog og opbygning er meget tilgængelige og humoristiske. Derudover er der inddraget undervisning i strategier og tekstopbygning, fx informa-tionssøgning, projektskrivning og kommunikation, ligesom der er et morsomt afsnit med sprogbøffer og et om redundans, noget elever ofte bruger i deres skriftlige fremstilling, og det man i min tyskundervisning i folkeskolen kaldte ostemad med ost. Afsnittet om »projekt piger og drenge« er temmelig tekstmættet. Logisk opbygget, men ikke let læst. Jeg har respekt for, at forfatteren ikke vælger at overklistre teksten med illustrationer og mindre tekstbokse for ikke at »trætte« eleverne. De skal også lære at angribe og overskue en tekst med mange oplysninger og langt mellem de visuelle pauser. Mange af opgaverne appellerer til elevens personlige og selvstændige vurdering og mening. Det burde medvirke til, at eleven opnår en følelse af mening bag gramma­tikøvelserne. Lærervejledningen med kopi- og evalueringsark er meget grundig og fagligt velfunderet. For den sprogligt interesserede lærer er den faktisk også god læsning. Det virker som en sjov måde at lære grammatik på – også for eleverne!
Bitten Longholm
Læsepædagogen03. februar 2010