avu SAMF D (i-bog)

Thomas Maaetoft og Helle Hauge Bülow

Beskrivelse

Fakta

Endelig et undervisningsmateriale til samfundsfag lavet specifikt til avu. avu SAMF D henvender sig til almen voksenuddannelse og dækker kravene på niveau D i vejledningen til avu-bekendtgørelsen fra 2017.

Kernestoffet består af ni dele:

  • Demokrati og beslutninger
  • Det politiske system
  • Aktuelle politiske problemstillinger
  • Velfærdsmodeller
  • Arbejdsmarkedet
  • Økonomi
  • Danmark i de internationale organisationer
  • Identitetsdannelse
  • Individ og samfund

Materialet introduceres i hvert kapitel med en lettilgængelig teoretisk gennemgang og rummer aktiverende opgaver.

Indholdet understøttes af illustrationer, definitioner og eksempler. Afsnittene åbner med en “Hvad mener du?”-opgave, der tager afsæt i kursisternes forudsætninger, sætter dialog og refleksion i gang og bringer engagement og aktualitet i spil. Hvert afsnit rummer desuden fokusspørgsmål, mens de interaktive opgaver samler op og motiverer kursisterne.

avu SAMF D indeholder også en lærervejledning med idéer til undervisningens tilrettelæggelse og forslag til forløb.

Bogen er ligeledes anvendelig ved kurser og uddannelser inden for det samfundsfaglige område og kan med fordel anvendes af enhver, der ønsker inspiration til samfundsfaget.

Fås som
Enkeltbrugerlicens

Adgangnull brugere
BetalingUdløber automatisk
Vælg periode

I alt

37,50 kr. inkl. moms