Alfa-Z 3

Alfa-Z 3

Alfabetiseringsmateriale til dansk som andetsprog

Zdenka Valenta og Susanne Adelhardt

Beskrivelse

Fakta

alfa-z.gyldendal.dk er der adgang til alle titlerne i Alfa-Z-serien som i-bøger til interaktive tavler. Her findes desuden alle relevante indtalinger.

Alfa-Z 3 er beregnet til kursister på Danskuddannelse 1, der har gennemgået Alfa-Z 1 og 2 eller er alfabetiserede på deres eget sprog.
Materialet lægger op til træning af basalt talesprog bl.a. gennem arbejde med samtalebilleder.
Desuden trænes læsekompetencen gennem læsning af meget korte tekster med yderst enkle sætninger. Der trænes skrivning af lydrette enstavelsesord og hyppigt forekommende ord.

En samlet lærervejledning dækker de første tre bøger: Alfa-Z 1-3 Lærervejledning

Fås som
I alt

186,00 kr.

232,50 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter