IDÉER OG ÅRSPLAN TIL ENGELSKUNDERVISNINGEN

Her på siden kan du læse om Gyldendals forslag til, hvordan du kan sammensætte og tilrettelægge din engelskundervisning. Her finder du årsplaner, temabaserede undervisningsmaterialer samt forslag og idéer til en kreativ og udfordrende engelskundervisning, der inddrager film, bevægelse og leg.  

Du kan bl.a. læse om vores idéer til, hvordan du kan inkorporere film i din engelskundervisning samt andre kreative arbejds- og indlæringsmetoder. Den perfekte engelskundervisning kræver dog mere end undervisning via skærme eller bøger – derfor kan du se vores forslag til en mere kreativ og bevægelsesorienteret tilgang til undervisningen – uden at gå på kompromis med faglighed.

 

Film til engelskundervisningen på Gyldendals fagportal

Der er mange måder, hvorpå du kan inddrage multimodale og kreative elementer i din engelskundervisning, der understøtter elevernes læring. Vi har på vores fagportal til engelsk i udskolingen derfor udformet forslag og idéer til årsplaner til engelskundervisningen, der inddrager film og andre kreative indlæringsmetoder.

Se eksempler på årsplaner til 7.-10. klasse >

Film kan være et givende og kreativt indspark i engelskundervisningen, hvor eleverne bliver præsenteret for faget og dets centrale områder på en anderledes og inspirerende måde. Eleverne kan se film som lektier, der kan være et alternativ til frilæsning, og eleverne har også mulighed for at inddrage film i deres outlines. For at gøre det nemmere for lærere og elever har vi derfor i vores årsplaner inddraget filmforslag under ’Andre forslag’.

Vores undervisningsforløb på fagportalen understøtter læring gennem bl.a. film og andre medier, og derfor er der et stort udvalg af film, der er repræsenteret i forløbene. Fx præsenterer vi forløbene Patriot til 7. klasse og Premature til 8.-9. klasse, der begge centrerer sig omkring kortfilmene af samme navn. I forløbet True Stories arbejdes der desuden med en kortfilm version af en af historierne.

Det er dog ikke alle film, der må vises i undervisningssammenhæng. Listen over film der må vises i undervisningen, bliver løbende opdateret af AVU-medier. På vores fagportal arbejdes der udelukkende med film fra den godkendte liste.

Læs om film i engelskundervisningen >


 

Tenner – en engelsk kortfilm til undervisningen

Tenner er en kortfilm på engelsk, der er beregnet til undervisningen i grundskolens ældste klasser. Filmen indgår i kortfilmserien PANORAMA, og til filmen er der knyttet en elevbog, der indeholder oplæg og opgaver til elevernes arbejde med engelskfagets centrale områder.

Kortfilmen handler om den engelske dreng Homer, der på overfladen ligner en typisk teenager. Han elsker fodbold, han er vild med en lokal pige, og han bor hos sin lidt skæve og uortodokse bedstefar, Jolly. Men Homer har en slagside – han begår konsekvent hærværk mod den lokale kiosk. Homers vredesudbrud har dog en dybere kerne, og eleverne efterlades med spørgsmålet om, hvem der egentlig har retten på sin side i filmen, og hvem der kan betegnes som skyldig eller uskyldig.

De mange temaer, der behandles i Tenner, gør den engelske film oplagt til undervisning i tværfaglige sammenhænge. De mange samfundsmæssige forhold der spiller en rolle for Homers opførsel, lægger op til en større diskussion om familieforhold, kriminalitet, retfærdighed, hævn, selvtægt og myndighedernes ansvar.

Kortfilmen ligger på Filmcentralen, og den har en spilletid på blot 12 minutter, der gør den meget velegnet til undervisningen, idet eleverne kan nå at se og gense filmen i løbet af en enkelt lektion. Filmen følger med engelske undertekster, men kan også findes med danske undertekster under navnet En tier.

Bestil gennemsynseksemplar af Tenner >

 

Bevægelse og kreativitet i engelskundervisningen

Bevægelse, leg, kreativitet og spil er et vigtigt element af undervisningen. På vores fagportaler kan du finde en række sjove og motiverende idéer til bl.a. spil og kreativitet i engelskundervisningen, der naturligvis alle er fagligt forankrede.

 

Gyldendals fagportal til indskolingen

På vores fagportal til indskolingen kan du finde et væld af aktiviteter, der aktiverer og stimulerer eleverne, og hvor undervisningen flyttes væk fra skærmen, bogen og papiret. Du kan finde aktiviteter, der nemt kan kombineres med fagportalens øvrige indhold, samtidig med at de tilgodeser den specifikke målgruppe og et fagligt fokus.

Ved samtlige aktiviteter medfølger der aktivitetsbeskrivelser, eksempler og gode råd, idéer til ordforråd, faglige mål samt fotografier af aktiviteterne. Det kan fx være hviskelege, silly walks, skattejagte, tampen brænder og meget mere.

Se en oversigt over aktiviteterne >

 

Creative Learning i indskolingen

På indskolingens fagportal til engelsk kan du ligeledes finde opgaver, der ligger i forlængelse af ovenstående,
kreative aktiviteter. Med ’Creative Learning’ bliver elevernes sprog og læring aktiveret væk fra skærmen og bogen og hen imod kreative, legende og taktile rammer.

På Gyldendals fagportal til indskolingen kan man finde ’Creative Learning’-opgaver flere steder. Opgaverne indgår bl.a. i fagportalens undervisningsforløb samt i fanebladene ’Culture’, ’Tasks’ og ’Words’.

I sidstnævnte arbejder eleverne målrettet med deres engelske ordforråd under forskellige emner, som fx rim, adjektiver, korte ord, modsætninger, m.m. Under de forskellige kategorier har vi samlet en række populære aktiviteter, lege og spil til brug i engelskundervisningen.

En af grundtankerne til vores udformning af ’Creative Learning’-opgaverne er, at det skal være nemt, billigt og lettilgængeligt at producere og implementere opgaverne i klasseværelset. Selve produktionen kræver lidt forberedelsestid, men man kan nemt inddrage eleverne i selve produktionen – hvad enten det drejer sig om materialer som pap, lim, sten, tøjklemmer, mælkekapsler eller balloner.

Se udvalget af ’Creative Learning’-opgaverne >

 

’Energizers’ på mellemtrinnets fagportal

Ligesom med aktiviteterne til indskolingen handler ’Energizers’ om at give eleverne en pause fra skærmene, bøgerne og koncentrationsbesværet ved at sidde stille. Bevægelse er en nøgle til læring, og vores ’Energizers’ til mellemtrinnet hjælper dig med at tænke bevægelse ind i din undervisning.

På fagportalen til mellemtrinnet har vi samlet fire forskellige aktiviteter og lege til engelskundervisningen, der kan give eleverne det fornødne break fra klasseværelset, uden at de mister det faglige fokus. Ved hver ’Energizer’ medfølger der en kort introduktionsvideo.

De fire aktiviteter er ’Interruptions’, ’People to People’, ’Trading Places’ og ’Yes, No – Stand up!’ De omhandler henholdsvis elevernes fonetiske arbejde med ordklasser og andre grammatiske områder, lytning og repetition af ord for de forskellige kropsdele, elevernes aktive lytning og spørgende sætninger.

Gå til ’Energizers’ her >

 

’Lesson Starters’ på Gyldendals InEnglishPlease

InEnglishPlease er en af Gyldendals portaler til engelskundervisningen. Den er centreret omkring et stort onlinebibliotek af frilæsnings- og fagbøger med et væld af supplerende opgaver. Portalen henvender sig til 4.-9. klasse.

Udover det store udvalg af unikke bøger til fri- og faglæsning indeholder portalen ’Lesson Starters’. Disse kan printes og hænges op i klasseværelset, og de er tiltænkt som små interaktionsopgaver til eleverne, der med fordel kan benyttes inden eleverne bliver introduceret for et givent emne.

De små øvelser får eleverne op af stolene, hvor eleverne bevæger sig rundt i klasseværelset og snakker med hinanden. Øvelserne spænder vidt og har til hensigt til at hjælpe eleverne med at fokusere på forskellige emner eller grammatiske områder på en sjov og udfordrende måde. De fungerer derfor rigtig godt til opvarmningen inden et emne, hvor alle elever kan bidrage uanset deres respektive niveau.

Print ’Lesson Starters’ her >

Du kan også læse mere om InEnglishPlease her >

Close-up – Temabaseret serie til 8.-10. klasse

Close-up er Gyldendals alsidige serie bestående af bøger, der sætter fokus på en række relevante engelskfaglige temaer. Bøgerne præsenterer eleverne for centrale og aktuelle temaer og problemstillinger i forskellige engelsktalende lande. Herved får eleverne indblik i de forskellige landes kultur- og samfundsforhold, sprog og historie.

Close-up indeholder mange forskellige teksttyper. Eleverne bliver præsenteret for uddrag af romaner, noveller, filmmanuskripter, sange, digte, interviews, blogs og meget mere. De mange forskellige tekst- og opgavetyper inviterer eleverne til analyse, perspektivering og debat. Eleverne støder på emner og temaer som fx reality shows, menneskerettigheder, terrorisme, naturkatastrofer og reklamer.

Materialet er udarbejdet med henblik på at hjælpe eleverne frem mod den afsluttende mundtlige prøve. Her kan de bl.a. finde inspiration til temaer og hjælp til udarbejdelse af deres disposition. Til hver bog er der tilknyttet en Teacher’s Ressources, der bl.a. rummer forslag til ressourcer, der kan understøtte og hjælpe eleverne i deres videre arbejde med de selvvalgte emner.

Gå til Close-up her >

Fact Finder – temabaserede fagbøger til 5.-7. klasse

Fact Finder er en serie af fagbøger til engelskundervisningen i 5.-7. klasse. På nuværende tidspunkt er der 16 titler, der kan købes som fysiske bøger. Tanken bag Fact Finder er, at eleverne bliver præsenteret for forskellige emner, der både er fagligt funderet, og som fanger elevernes interesse.

Udgangspunktet er forskellige engelsktalende lande og specifikke fænomener, som er relevante og aktuelle for eleverne. De kan fx blive klogere på lande som Canada, New Zealand, Sydafrika og Storbritannien såvel som emner som naturkatastrofer, hekse, troldmænd eller Hollywood.

Bøgerne kan fungere som baggrund til temaorienterede undervisningsforløb om de specifikke lande eller som frilæsningsbøger. Med til bøgerne hører der digitale, selvrettende arbejdsopgaver, der varierer mellem læseforståelse, ordforråd og grammatik. Opgaverne findes på vores website, factfinder.gyldendal.dk, hvor du også kan finde indtalinger af bøgerne.

Gå til Fact Finder her >