ENGELSK ORDFORRÅD

Velkommen til Gyldendals side, der indeholder inspiration til det systematiske arbejde med elevernes ordforråd i engelskundervisningen. Vi præsenterer her på siden en række undervisningsmaterialer og læremidler med et solidt fagligt niveau, der understøtter elevernes ordforrådstilegnelse.

Vi tilbyder det store engelsksystem, Boost, til 0.-6. klasse, hvor der arbejdes aktivt med sproget og med en systematisk tilgang til ordforrådstilegnelse. Ordforrådsarbejdet tager afsæt i spiralprincippet og har fokus på chunks og højfrekvente ord og fraser.

Gå til Boost her >

Vi tilbyder tilsvarende engelsksystemet til 7.-10. klasse, Crossroads, hvor eleverne tematisk bliver introduceret for sprog, kultur og samfundsforhold i forskellige engelsktalende lande med udgangspunkt i autentiske tekster.

Gå til Crossroads her >

Vi tilbyder også fagportaler til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, hvor eleverne kan arbejde målrettet med ordforrådstilegnelse- og træning gennem masser af undervisningsforløb, opgaver, øvelser og aktiviteter.

Alle vores materialer tager udgangspunkt i Fælles Mål og har gode muligheder for differentiering, så alle elever har de bedste betingelser for sprog- og ordforrådstilegnelse i engelskundervisningen.

 

Boost – Gyldendals engelsksystem til 0.-6. klasse

Boost er Gyldendals store engelsksystem til indskolingen og mellemtrinnet med fokus på at skabe, træne og udvide elevernes engelske ordforråd og kommunikative kompetencer. Derudover lægges der vægt på at give eleverne en viden om og nysgerrighed på den kulturelle dimension af engelskfaget. Emneindholdet skal være vedkommende og relaterbart for eleverne, og Boost arbejder netop med et solidt fagligt indhold, der er dybt forankret i virkeligheden, hverdagen og i praksis.

Systematisk arbejde med engelsk ordforråd

Det systematiske arbejde med elevernes engelske ordforråd er en vigtig forudsætning for at kunne udvikle og styrke elevernes kommunikative kompetencer. Der er fokus på højfrekvente ord og fraser, der er en vigtig del af fremmedsprogsdidaktikken, og som muliggør en langt bedre læseforståelse samt et bedre udgangspunkt for både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Boost bygger på det såkaldte spiralprincip, hvor eleverne repeterer og konsoliderer ord og fraser, som de allerede har stiftet bekendtskab med. Når de møder ordforrådet igen i nye sammenhænge, dannes nye netværk, og elevernes forudsætninger for at lagre ordforrådet i langtidshukommelsen styrkes. Repetition er en nøgle til ordforrådstilegnelse, og gennem repetitionen oplever eleverne, at det bliver nemmere at bygge ovenpå og forøge deres aktive ordforråd i engelsk – det sikrer en naturlig faglig progression.

 

Autentisk og vedkommende materiale på elevernes præmisser

Et vigtigt aspekt og en høj prioritering i Boost-systemet er autenticiteten i temaerne og teksterne. Hvad er det, som interesser eleverne, når de skal lære engelsk? Det at indføre eleverne i en sprogkultur, hvor netop kultur- og samfundsforhold spiller en stor rolle, medfører en større indlevelse og motivation hos eleverne. De skal kunne bruge deres viden – også uden for klasseværelset.

Teksterne i Boost bygger på virkelige elevers autentiske fortællinger – fx tekster og interviews med børn fra New York i Boost 3, fra Manchester i Boost 4, fra Dublin i Boost 5 og Melbourne i Boost 6. Ved at se og høre om børn fra forskellige engelsksprogede kulturer får læringen et ekstra perspektiv, der gør teksterne og arbejdet med systemet endnu mere vedkommende og virkelighedsnært.

 

 

 

Boost gør det let for læreren

Lærervejledningen til Boost tilbyder læreren en komplet samling lektionsvejledninger, og grundtanken er, at det skal være let at gå til. Der er således masser af forslag til, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning, og hvordan du griber materialet an. Der er forslag til årsplaner, mål, evaluering, bevægelse og sprogligt fokus.

For hvert tema er der konkrete og overskuelige mål, der afsluttes af varierende og legende evalueringsformer. Der er yderligere forslag til ekstra aktiviteter, der hovedsageligt er baseret på bevægelse og leg, der understøtter ordforråds- og sprogtilegnelsen.

Bevægelse og leg er især fremtrædende i materialet til indskolingen, First Boost, hvor fx First Boost B til 2. klasse giver adgang til en selvstændig minimusical, Friends. Musicalen er bygget på de ti sange, der optrådte i First Boost A til 1. klasse.

Boost består af:

  • First Boost A til 0.-2. klasse
  • First Boost B til 2. Klasse
  • Boost 3 til 3. klasse
  • Boost 4 til 4. klasse
  • Boost 5 til 5. klasse
  • Boost 6 til 6. klasse – udkommer 2022

 

First Boost A og B består begge af en arbejdsbog (My Book), en i-bog, en lærervejledning (Teacher’s Guide) samt en lærer-cd (Teacher’s CD) til de skoler, der ikke køber adgang til i-bogen. i-bøgerne indeholder nye emneord fra bøgernes kapitler, indtalte lytteøvelser, sange, digitale selvrettende træningsopgaver, videoer, flashcards m.m.

Boost 3, 4 og 5 består alle af tekstbøger (Textbook), arbejdsbøger (Workbooks), i-bøger samt lærervejledninger.

I-bøgerne findes på boost.gyldendal.dk og åbner op for de digitale versioner af bøgerne, kapitelfilm, supplerende opgaver til materialet, lytteøvelser, indtalinger, interviews samt andre sjove lege og aktiviteter, fx Stjerneløbet der blander sproglige og fysiske opgaver under forskellige temaer.

Bestil prøveadgang til Boost her >

Crossroads – Gyldendals engelsksystem til 7.-10. klasse

Crossroads er Gyldendals nytænkende og inspirerende system til engelskundervisningen i 7.-10. klasse. Grundbøgerne er tematisk opbygget omkring en række kapitler, hvor der på hvert klassetrin tages udgangspunkt i et engelsktalende land og dets historie, kultur og samfundsforhold.

Materialet er hovedsageligt opbygget af autentiske tekster, der introducerer eleverne for, hvordan mennesker lever i henholdsvis New Zealand (Crossroads 7), Storbritannien (Crossroads 8), USA og The Commonwealth (Crossroads 9) samt Indien (Crossroads 10).

Eleverne får gennem teksterne indblik i forskellige befolkningsgruppers levevilkår, landenes samfundsnormer og andre vedkommende og interessante forhold i de pågældende lande. Herved bliver engelskundervisningen meningsfuld for eleverne, som kan spejle sig i og reflektere over ligheder og forskelle mellem kulturerne.

Rig mulighed for differentiering

Det unikke ved Crossroads er, at materialet er differentieret i selve sin udformning. Grundbogen til hvert klassetrin fås nemlig i to udgaver – TEXTS og TEXTS ∙ Light, der indeholder de samme tekster på to forskellige niveauer. Layout og illustrationer er ens i de to udgaver, og teksterne står ligeledes på samme sidetal i de to bøger.

Teksterne i TEXTS ∙ Light er sprogligt forenklede, og de sværere ord, der forekommer i teksten, er oversat til dansk i margenen, hvor de i TEXTS er forklaret på engelsk i margenen. Eleverne kan på den måde arbejde sammen om teksterne, uanset hvilket niveau de er på.

Opgavebog

Crossroads består også af en arbejdsbog, TASKS, som er en flergangsbog, der bruges sammen med begge grundbøger. Arbejdsbogens første del består af en række opgaver, der er inddelt efter niveau og knytter sig til grundbøgernes kapitler. Anden del af arbejdsbogen indeholder en basisgrammatik, hvortil der er knyttet arbejdsopgaver, så eleverne får indarbejdet engelsk grammatik på en meningsfuld måde.

i-bog

Med til Crossroads-serien hører der et website, crossroads.gyldendal.dk, hvor du kan finde i-bøger af samtlige udgaver af grundbogen. i-bøgerne indeholder en række digitale ressourcer – indtalinger af alle grundbøgernes tekster, lytteøvelser, selvrettende digitale opgaver med fokus på indholdsforståelse, grammatik og ordforråd, billeder, videoer og links til relevante websites samt en notesbog.

i-bøgerne er velegnede til både klassens interaktive tavler og elevernes egne tablets eller computere.

Find i-bøgerne her >

Crossroads indeholder også en lærervejledning, der metodisk gennemgår alle grundbogens kapitler. I lærervejledningen findes også et væld af arbejdsark med ordforrådstræning, repetition af kapitlernes hovedindhold, lytteøvelser og supplerende grammatikopgaver med tilhørende facitlister.

Gå til Crossroads her >

Øvelser og træning af engelsk ordforråd på Gyldendals fagportaler

På Gyldendals fagportaler til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen har eleverne mulighed for at arbejde målrettet med deres engelske ordforråd.

Fagportalen til mellemtrinnet indeholder færdige undervisningsforløb, der dækker alle fagets kompetenceområder. Her arbejder eleverne systematisk med deres ordforrådstilegnelse, hvor der som optakt til hvert forløb er udpeget en række centrale emneord og fraser, som eleverne har fokus på i det pågældende forløb.

Forløbene indledes med en Introduction, hvor eleverne bliver præsenteret for det overordnede emne samt de emneord, som eleverne skal fokusere på. Emneordene er markeret og oversat, og efterfølgende skal eleverne arbejde med ordene i tre dele – Presentation, Practice og Production.

Først bliver eleverne præsenteret for et emneord via et flashcard, hvor de kan se ordets stavemåde, lytte til ordet og få den danske oversættelse af ordet. Eleverne kan gennemgå emneordene så mange gange, de har behov for det.

Efter præsentationen af emneordene arbejder eleverne med seks forskellige opgavetyper med skiftende fokus. Opgaverne har en indbygget progression, hvor eleverne starter med det receptive arbejde og afslutter med det produktive arbejde.

Til sidst skal eleverne lave deres egen ordliste med emneordene, der skal oversættes, anvendes i en sætning og placeres i en ordklasse. Her har eleverne også mulighed for at tilføje deres egne emneord undervejs i forløbet.

Denne måde at arbejde systematisk og repeterende med det engelske ordforråd er effektiv, og eleverne får de bedste forudsætninger for at udvide og træne deres ordforråd i deres eget tempo.

Gå til undervisningsforløbene her >

Fagportalen til indskolingen indeholder fanebladet Words, hvor eleverne arbejder målrettet med indlæring og træning af deres ordforråd under forskellige emner – Questions, Opposites, Short Words, Rhymes, Prepositions, Adjectives og Sayings. Fanen indeholder også Wordline, der er et interaktivt opslagsværk, hvor eleverne gennem billeder og lyd kan udvide og træne deres ordforråd.

Hvert emne indeholder forskellige opgavetyper, øvelser og aktiviteter, der træner elevernes ordforråd og sprogforståelse. I forløbene arbejder eleverne bl.a. med korte tekster, opgaver med fokus på skrivning, lydklip, flashcards, interaktive opgaver, kreative spil og lege med fagligt fokus.

Gå til Words her >

Eleverne har meget forskellige engelskforudsætninger på dette niveau og derfor er differentiering nødvendig – også ift. ordforrådstilegnelse. Fagportalen til indskoling arbejder generelt med begrebet interessegloser. Inddragelsen af interessegloser giver eleverne mulighed for at lære og aktivere et motivationsbaseret ordforråd på tværs af portalens forløb og opgaver.

Fagportalen til udskolingen indeholder færdige undervisningsforløb, der dækker alle fagets kompetenceområder. Forløbene indeholder bl.a. Vocabulary tasks, som er forskellige typer af opgaver hvis primære sigte er ordforrådstræning og -tilegnelse.

Kategorien Spot On rummer korte forløb, der tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder og samfundsrelevante temaer. I Spot On-forløbene har eleverne mulighed for at arbejde systematisk med ordforrådstilegnelsen i de tilknyttede Topic Words, der fokuserer på forløbets centrale ordforråd.

Topic Words består af to dele: Learn the topic words, hvor eleverne præsenteres for de udvalgte topic words i digitale flashcards med indtalte gloser, og Practice the topic words, hvor eleverne arbejder med selvrettende digitale opgaver i sæt á fem med indbygget progression. Opgaverne kan enten bruges som forberedelse til arbejdet med forløbet eller som differentieringsmulighed.

Gå til Spot On her >