ENGELSK GRAMMATIK I GRUNDSKOLEN

Gyldendal tilbyder en række materialer, der understøtter et målrettet og differentieret arbejde med engelsk grammatik i din undervisning. Her på siden kan du læse om vores materialer til både mellemtrinnet og udskolingen, der byder på teori, øvelser og opgaver.

Vi præsenterer vores nye grammatikbog, Get Your Grammar, der giver eleverne i udskolingen en dynamisk og kreativ indføring i engelsk grammatik, der både er nærværende og vedkommende for dem.

Gå til Get Your Grammar her >

Vores to fagportaler til henholdsvis engelsk på mellemtrinnet og engelsk i udskolingen, engelsk4-6.gyldendal.dk og engelsk.gyldendal.dk, indeholder begge omfattende opslags- og træningsværktøjer med grammatikforløb, et væld af selvrettende opgaver samt øvelser i engelsk grammatik.

Du kan også læse om vores website, Webprøver til engelsk, der indeholder prøvesæt til eleverne, som understøtter et målrettet arbejde forud for den skriftlige prøve, hvor eleverne kan træne og teste deres faglige kompetencer og færdigheder.


Get Your Grammar

Get Your Grammar er Gyldendals nye grammatikbog til engelskundervisningen i 8.-10. klasse. Bogen er ikke den typiske og traditionelle grammatikbog, men bygger i stedet på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Engelsk grammatik skal præsenteres i en naturlig kontekst og være anvendeligt i praksis – dette omfavner Get Your Grammar til fulde.

Bogen består af 8 kapitler og er opbygget omkring ordklasserne. Eleverne præsenteres for grammatiske begereber i korte og enkle forklaringer, der klæder dem på til at arbejde med grammatikken i praksis.

I alle kapitler møder eleverne lettilgængelige og ofte autentiske tekster i forskellige genrer, som afspejler et univers, der er genkendeligt for eleverne. Der findes fx ordsprog, eventyr, madopskrifter og to do-lister.

Teksterne er opfulgt af en bred og varieret pallette af opgavetyper – tekstbaserede opgaver, kommunikative aktiviteter, kreative skriveopgaver, spilbaserede opgaver og mange flere.

Det kommunikative aspekt er vigtigt i Get Your Grammar. Bogen indeholder mange dialogbaserede
makkeropgaver, hvor eleverne har metasamtaler med hinanden om grammatikken og løser opgaver i fællesskab. Eleverne lærer således grammatikken i samarbejde med hinanden.

Get Your Grammar afliver myten om, at grammatik er kedeligt. Eleverne tilegner sig grammatiske vaner og redskaber, så deres beherskelse af sproget og engelsk grammatik bliver automatiseret og lagret i langtidshukommelsen. Eleverne får en fornemmelse af grammatikkens brugbarhed i forskellige kontekster og situationer.

Køb Get Your Grammar her >

Du kan også se webinaret af ”Live fra forlaget” om Get Your Grammar. Her møder du forfatterne Mette Hermann og Poul Tornøe og hører, hvordan du kan arbejde med funktionel engelsk grammatik i udskolingen.

Se videoen her >

Engelsk grammatik på Gyldendals fagportal til mellemtrinnet

Grammar er et af delelementerne på Gyldendals fagportal til engelsk på mellemtrinnet, engelsk4-6.gyldendal.dk, der kan findes under fanebladet, Language. Grammar er et omfattende opslags- og træningsværktøj til eleverne og dækker de mest centrale områder af den engelske grammatik.

Grammar egner sig perfekt som supplement til en indholdsstyret undervisning i engelsk grammatik. Fagportalen indeholder færdige undervisningsforløb, der er kædet sammen med grammatikken i forhold til fælles sproglige fokusområder, hvor der også linkes direkte fra forløb til relevante grammatiske kapitler.

Du kan således bruge Grammar til din engelskundervisning, uanset om du benytter de færdige undervisningsforløb på fagportalen eller har tilrettelagt dine egne forløb, der skal kædes sammen med grammatikken.

 

Engelsk grammatik – opgaver og øvelser

Grammar består af 14 kapitler, hvor eleverne bliver introduceret for et emne inden for engelsk grammatik, der er beskrevet ud fra de grammatiske regler efterfulgt af opgaver og øvelser. Grammar indeholder over 400 selvrettende træningsopgaver, der alle er niveauinddelt og markeret med 1-3 stjerner og farver.

Som udgangspunkt er opgaverne, der er markeret med én stjerne og farven blå, tiltænkt 4. klassetrin. Opgaver markeret med to stjerner og farven grøn er tiltænkt 5. klassetrin, og opgaverne markeret med tre stjerner og farven gul er tiltænkt 6. klassetrin.

Den store variation i opgaverne og niveauinddelingen giver rig mulighed for differentiering, så alle elever kan få matchet deres niveau. For hvert grammatisk emne og niveau findes der flere opgavesæt med en naturlig faglig progression.

Gå til Grammar her >

 

Engelsk grammatik på Gyldendals fagportal til udskolingen

Gyldendals fagportal til engelsk i udskolingen, engelsk.gyldendal.dk, indeholder ligeledes fanebladet Language, der giver en grundig indføring i engelsk grammatik. Her finder du bl.a. et opslagsværk, en træningsdel med masser af øvelser og opgaver inden for engelsk grammatik samt færdige forløb.

 

Grammar and Tasks

Her finder du 14 hovedområder, der er inddelt efter ordklasserne samt tegnsætning og basale staveregler for den engelske grammatik. Under hovedområderne findes der op til flere underområder.

Når eleverne har læst om et grammatisk område, fx uregelmæssige verber, opfølges teorien af træningsopgaver, der findes i to niveauer. På begge niveauer findes der opgaver af varierende kompleksitet, så eleverne går fra mere basale opgaver til de mere komplekse.

Det giver eleverne mulighed for at løse opgaver ud fra deres individuelle niveau og forudsætninger samt en naturlig progression i opgaverne. Alle opgaver er selvrettende, og efter endt besvarelse får eleverne feedback, således at både elever og lærere kan følge med i elevens udvikling.

Der er rig mulighed for at bruge opslags- og træningssitet på forskellige måder, baseret på den enkelte lærers tilrettelæggelse af engelskundervisningen. Det kan bruges målrettet og differentieret, så hver enkelt elev løser opgaver ud fra egne individuelle behov, som supplement til engelskundervisningen, som opsamling og repetition efter forløb eller før afgangsprøven eller som evaluering af elevernes kompetencer inden for specifikke, grammatiske områder.

Gå til Grammar and Tasks her >

 Working with Grammar

Her kan du finde en række strukturerede og funktionelle grammatikforløb om henholdsvis verber, substantiver, adjektiver og adverbier. Hvert forløb er opdelt i to niveauer og tager udgangspunkt i eksempler fra forskellige sociale medier – det kan fx være sms’er, tweets, Facebook-opslag eller direct messages.

Forløbene afvikles i såkaldte i-guides, hvor én i-guide svarer til én undervisningslektion. Hvert forløb er delt op i tre lektioner, der hver har sin egen i-guide.

Du kan finde de forskellige forløb her >

Webprøver til engelsk

Gyldendal tilbyder det digitale materiale, Webprøver til engelsk, der både fungerer som prøveforberedende til den skriftlige udtræksprøve i engelsk og som et træningssite, hvor eleverne kan teste deres niveau i lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt i skriftlig fremstilling.

Webprøverne skal ses som målrettet prøvetræning, der er udarbejdet til de enkelte klassetrin fra 8.-10. klasse.

Webprøverne er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle afsluttende prøver i forhold til opgavetype, sværhedsgrad, omfang og tid. Herved får eleverne indblik i, hvad der forventes af dem til prøven i engelsk, hvordan de skal disponere deres tid, og de har mulighed for at afprøve forskellige strategier.

Webprøverne til engelsk afvikles online, hvilket medfører øjeblikkelig og detaljeret respons på elevernes prøveresultater, som både kan tilgås af lærere og elever. Lærerens rettearbejde er reduceret markant, hvor det kun er fri skriftlig fremstilling, der skal rettes manuelt.

Webprøverne fungerer derfor godt som evalueringsværktøj, både summativt og formativt, og læreren kan følge med i elevernes faglige udvikling på specifikke områder.

Til hvert klassetrin foreligger der en række prøvesæt, hvoraf nogle er øvesæt, som er frit tilgængelige for eleverne og kan bruges som individuelt træningsmateriale. De resterende prøvesæt er låst og skal tildeles af læreren.

Gå til webprøver til engelsk >

 

Webprøver til engelsk:

  • Målrettede og differentierede prøvesæt, der prøver elevernes færdigheder og kompetencer
  • ·Øvesæt som eleverne kan tilgå som individuelt træningsmateriale
  • Detaljeret respons med nem adgang til prøveresultater og minimalt rettearbejde for læreren
  • Særdeles velegnede evalueringsværktøj
  • Brugervenligt design
  • Grundig lærervejledning

Bestil prøveadgang her >

Engelsk Basisgrammatik A + Grammar Matters 1

Engelsk Basisgrammatik A er en del af Gyldendals Basisgrammatikker, hvor der eksisterer materiale til både engelsk grammatik og tysk grammatik. Engelsk Basisgrammatik A henvender sig til elever på 4.-7. klassetrin, og til bogen knytter der sig øvebogen, Grammar Matters 1.

 

Engelsk Basisgrammatik A

Engelsk Basisgrammatik A er en indføring i en bred vifte af grammatiske begreber generelt og mere specifikt til den engelske grammatik.

Bogen kan anvendes fleksibelt i engelskundervisningen. Den kan med fordel anvendes som opslagsbog i det daglige arbejde med engelsk grammatik, når der opstår spørgsmål eller som repetition.

De fleste afsnit i bogen bliver indledt med humoristiske limericks, der med sjove illustrationer og vrøvlevers fungerer som appetitvækkere for den ordklasse, som behandles i afsnittet.

På indersiden af bogens omslag findes der en engelsk grammatikoversigt over de grammatiske betegnelser. Bogen anvender dansk terminologi med de latinske betegnelser i parentes.

Køb Engelsk Basisgrammatik A her >

Grammar Matters 1

Grammar Matters 1 er en øvebog, der knytter sig til Engelsk Basisgrammatik A. Bogen introducerer de mest elementære begreber i den engelske grammatik med henvisning til relevante paragraffer i Engelsk Basisgrammatik A. På den måde bliver de skriftlige opgaver præsenteret på en meningsfuld måde for eleverne, der skal omsætte deres teoretiske viden til praksis.

Hver ordklasse indledes med en lille opgave, der retter elevernes fokus mod den specifikke ordklasse, og de mange opgaver lægger op til forskellige arbejdsformer og løsningsmetoder. Bogen lægger både op til elevernes individuelle arbejde med engelsk grammatik og makkerarbejde i klassen.

Bogen er prydet med fantasifulde og sjove illustrationer, der gør den indbydende og vedkommende for eleverne at arbejde med. Enkelte ord er oversat direkte i teksten, og der er yderligere hjælp at hente i ordlisten bagerst i bog.

Køb Grammar Matters 1 her >