UNDERVISNING I FAGET MADKUNDSKAB MED GYLDENDAL

I faget madkundskab tilbyder Gyldendal den store og dynamiske fagportal – madkundskab.gyldendal.dk – som er spækket med inspirerende undervisningsforløb til undervisningen i madkundskab, der kombinerer teori og praktisk arbejde og dækker alle kompetenceområder.

Se fagportalen her > 

Gyldendals fagportal til faget madkundskab

Madkundskab.gyldendal.dk er målrettet elever fra 5.-8. klasse og indeholder undervisningsforløb til både det obligatoriske fag i 5.-6. klasse og til valgfaget i 7.-8. klasse. Forløb til valgfaget publiceres løbende på fagportalen og vil være komplet ved skolestart 2021.

Faget madkundskab har et dannelsessigte, der understøttes af fagportalens undervisningsforløb, der til sammen dækker fagets fire kompetenceområder – Mad og sundhed, Fødevarebevidsthed, Madlavning og Måltid og Madkultur.

Eleverne får håndværksmæssige færdigheder og faglig viden med indblik i fx bæredygtighed, kultur, fællesskaber og æstetik.

Gennem fagportalens indhold lærer eleverne at sammensætte fødevarer i forhold til næringsindhold, så de bliver i stand til at træffe begrundede valg i forhold til sundhed. Eleverne bliver præsenteret for begreber som bæredygtighed og madspild, hvilket styrker elevernes fødevarebevidsthed og deres forståelse for smagsoplevelser og kvalitet.

Fagportalen lægger også op til, at eleverne får en større praktisk erfaring med madlavning. I fagportalen finder du forskellige opskrifter, opgaver og øvelser, som udvikler elevernes kompetencer i tilberedning af mad og i at håndtere fødevarer.

Eleverne bliver også præsenteret for forskellige madkulturer, så de bliver fortrolige med forskellige smagssammensætninger, der karakteriserer verdens madkulturer. Eleverne får erfaring med gruppeøvelser, der styrker deres samarbejdsevner og introducerer dem til det fællesskab, som opstår omkring måltidet og madlavning.

Fagportalen bliver løbende opdateret og udvidet med nye forløb, videoer og resurser. Nedenfor følger en gennemgang af fagportalens forskellige faneblade og deres indhold.

 

 

 

 

Undervisningsforløbene i madkundskab er rettet mod henholdsvis 5. klasse, 6. klasse og valgfag.

Forløbene er bygget op omkring en række temaer og kombinerer faglig fordybelse, teori og praktisk arbejde, der træner elevernes teknikker og metoder. I hvert forløb er der fokus på mindst én praktisk aktivitet – det kan fx være madlavning, smagsforsøg, undersøgelse af råvarer eller besøg hos fødevareproducenter.

Faget madkundskab lægger op til elevernes undersøgende arbejde med fx teknikker, smagskombinationer og råvarer. Det er processen frem for produktet, der er vigtigt, hvilket åbner op for elevernes refleksion, kreativitet og innovation. Den eksperimenterende og undersøgende proces udvikler elevernes glæde ved madlavning samt deres mod til at eksperimentere yderligere.

 

Kokkeskole består af instruktive film til tilberedningsteknikker og madlavningsmetoder. Det kan fx være, hvordan man renser en porre, vrider en karklud, koger kartofler samt grundlæggende hygiejneregler.

Eleverne kan se filmene hjemmefra som forberedelse, eller filmene kan ses og gennemgås i undervisningen i madkundskab.

 

 

Råvarer er et stort, elevhenvendt råvareleksikon, der beskriver egenskaber og kendetegn ved udvalgte råvarer. Hver råvare er præsenteret med et billede og indeholder desuden tilberedningsfifs.

Der kan sorteres i leksikonet ud fra, hvornår råvarerne er i sæson eller ud fra de hovedkategorier, som råvarerne er inddelt efter.

 

 

 

 

 

Kogebogen  samler alle de opskrifter, som bruges i de forskellige undervisningsforløb. Opskrifterne linker til de specifikke steder på fagportalen, hvor de optræder. Opskrifterne er printvenlige.

 

 

 

Lærerdelen åbner op for beskrivelser af fagportalens faner, information om faget madkundskab, de faglige overvejelser bag portalen, fagportalens opbygning og design, forslag til årsplaner, faglig læsning og evaluering i faget.

Bestil prøveadgang til fagportalen >

Plakater til faget madkundskab

På Gyldendal Uddannelse kan du foruden fagportalen finde tre inspirerende plakater til at hænge op i madkundskabslokalet. Plakaterne sætter fokus på tre forskellige ting i faget madkundskab – fødevarekæden, madspild og tips og tricks i køkkenet.

Fødevarekæden sætter fokus på den lange rejse, som fødevarer har været på, inden de kan bruges i køkkenet. Fra produktion til det er i hænde hos forbrugeren.

Madspild sætter fokus på madspild, hvilke konsekvenser madspild har, samt hvordan forbrugeren kan undgå madspild ved at handle og lave mad på en bæredygtig måde.

Tips og tricks i køkkenet giver gode råd til god køkkenhygiejne – både før og efter madlavning. Der er også en tabel med mål og vægt, så eleverne kan bruge plakaten som opslag, hvis de fx skal omregne 1 dl sukker til gram.

Fødevarekæden - Plakat

Fødevarekæden - Plakat

Pris pr. stk.

0,00 kr.

0,00 kr. inkl. moms

Madkundskab - Tips

Madkundskab - Tips

Pris pr. stk.

0,00 kr.

0,00 kr. inkl. moms

Fagdidaktisk undervisningsmateriale til faget madkundskab

Gyldendal anbefaler bogen Madkundskabsdidaktik: Mellem fag og didaktik, der beskriver de mange faktorer, som undervisere i madkundskab må overveje i tilrettelæggelsen af deres undervisning.

Didaktiske spørgsmål om hvad, hvordan og hvorfor vi skal undervise, bliver i bogen understøttet af beskrivelser af forskellige fagsyn, menneskesyn og læringssyn.

Madkundskabsdidaktik præsenterer desuden en række værktøjer, der kan inspirere læreren til tilrettelæggelsen af en varieret undervisning i faget madkundskab.

Se Madkundskabsdidaktik her >