Matematiske kompetencer

Gyldendal Uddannelse råder over en række undervisningsmaterialer, der er skabt for at styrke og udvikle elevernes matematiske kompetencer, viden og færdigheder.

 

Formålet med uddannelsesmaterialet er at sikre, at eleverne kan løse forskellige typer af matematikopgaver, der tager udgangspunkt i forskellige situationer og problemstillinger fra virkeligheden.

Matematikprofilen

Matematikprofilen fra Gyldendal

Matematikprofilen er et test- og evalueringsmateriale fra Gyldendal. Det tager udgangspunkt i Fælles Mål, og materialet har til formål at tegne en matematikfaglig profil for hver elev, som kan give bred information om elevens matematiske kompetencer, viden og færdigheder.

Materialet kan anvendes som grundlag for planlægningen af matematikundervisningen, hvor læreren har mulighed for at følge den enkelte elevs faglige udvikling og støtte dem bedst muligt i undervisningen.

Materialet dækker foreløbigt 1.-6. klasse, og der er tilknyttet en webdel, matematikprofilen.gyldendal.dk, der indeholder lærervejledning, facitlister og rettevejledninger, vurderingsark samt vejledning og forslag til det opfølgende arbejde med eleverne.

Gå til matematikprofilen.gyldendal.dk her >

Test dine elevers færdigheder, viden og kompetencer med Matematikprofilen

Matematikprofilen er udarbejdet af forfatterne bag MatLab, der er et af Gyldendals store matematiksystemer.

Materialet er udviklet i samarbejde med matematiklærere landet over, som har afprøvet det på flere hundrede elever fra 1.-6. klasse. Resultaterne af deres afprøvninger er herefter bearbejdet statistisk af professor emeritus Svend Kreiner, der har dannet grundlag for den endelige udarbejdelse af materialet.

Matematikprofilen består af et elevhæfte til hvert klassetrin, der er indeholder tre dele; del A, B og C.

Alle tre dele tester og evaluerer elevernes færdigheder, viden og kompetencer indenfor stofområderne. Del A tester og evaluerer primært inden for de matematiske stofområder. Del B tager udgangspunkt i både stofområder og kompetencer, mens del C primært tager udgangspunkt i kompetencerne.

 Få et overblik over materialerne

KvikMat – et intuitivt træningssite

KvikMat er et supplerende website med materialer til elever fra 0.-10. klasse, der har fokus på, at den enkelte elev skal tilegne sig matematiske færdigheder og kompetencer.

Med KvikMat får elever og lærer adgang til en stor opgavebank, der består af diverse træningsopgaver, og problemløsningsopgaver der har fokus på processer fremfor et produkt.

Med KvikMat er det muligt at sammensætte og tilpasse alle træningssæt til den enkelte klasse eller elev og samtidig følge elevernes matematiske udvikling og faglighed over tid.

Læs mere om KvikMat her >

Gyldendals webprøver – øvelse af de matematiske kompetencer

Gyldendal Uddannelse råder over både mundtlige og skriftlige webprøver i matematik. De skriftlige har fokus på elevernes matematiske færdigheder, foregår digitalt og er selvrettende.

De kan give en dybdegående indsigt i hver enkel elevs matematikfaglighed, synliggøre styrker og svagheder og være et godt redskab til den fremadrettede tilrettelæggelse af undervisningen.

De mundtlige webprøver består af en række oplæg, der kan bruges til at træne elevernes matematiske kompetencer i en bestemt kontekst.

 

Oplæggene kan både bruges i undervisningen til at øve og forberede eleverne på den mundtlige afgangsprøve eller til selve afgangsprøven i 9. klasse.

Læs mere om Gyldendals webprøver >

MatLab – en aktiv og undersøgende tilgang til matematik

MatLab er et matematiksystem, der har en aktiv tilgang til læring. MatLab er et sammenspil mellem elevbøger og en tilknyttet webdel, der både byder eleverne på læsning og en masse aktiviteter.

I MatLab præsenteres eleverne for en række situationer og problemstillinger – det kan være fra alt fra situationer i hverdagen til situationer i samfundet eller verden.

Her vil eleverne bl.a. udvikle deres matematiske forståelse og kompetencer gennem undersøgende aktiviteter.

Alle kapitler afrundes med evalueringssider, der giver indblik i elevernes faglige udvikling, knyttet til de faglige mål, der sat i spil.

Læs mere om MatLab-systemet her >

 

Læremidler der kan styrke elevernes matematiske kompetencer

Gyldendal Uddannelse byder på et bredt udvalg af læremidler, som bl.a. systembøger, digitale træningssider og prøver.

Alle med formål om at styrke elevernes matematikkompetencer og -faglighed og give fuldt indblik i elevernes faglige fremgang på alle klassetrin frem til den afsluttende afgangsprøve.

Med alle læremidler følger lærervejledninger. Du kan finde mere information om Gyldendal Uddannelses mange læremidler og læse mere om mulighederne med materialerne herunder.

Se alle læremidler til matematik her >