MATEMATIKPRØVER OG -TEST I GRUNDSKOLEN

Gennem hele grundskolen møder eleverne flere forskellige matematikprøver og -test.

De har bl.a. til formål at give et indblik i elevernes kundskaber og færdigheder indenfor de matematikfaglige områder samt at forberede eleverne til de skriftlige og mundtlige matematikprøver ved afslutningen af 9. klasse.

Få indsigt i dine elevers faglige udvikling

Med matematikprøver og -test fra Gyldendal har du mulighed for at få et bredere og mere komplet billede af elevernes matematikfaglighed og løbende udvikling. En indsigt der kan bruges pædagogisk og til fremadrettet at tilrettelægge undervisningen på en måde, så den støtter og styrker elevernes faglige udvikling.

Når eleverne testes årligt stifter de hurtigt et godt bekendtskab med prøvernes form, og de får mulighed for at følge deres egen udvikling inden for deres matematiske kunnen.

Gyldendals matematikprøver kan dermed understøtte en god evalueringskultur, hvor både lærer og eleverne selv får indsigt i deres styrker og svagheder hver især – og med de matematikfaglige kompetencer, de løbende udvikler.

 

Webbaserede matematikprøver fra Gyldendal

Gyldendal har tre sites med webprøver til matematik, herunder to med fokus på færdigheder til henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen – og et oplæg til den mundtlige prøve.

Gyldendals digitale webprøver i matematik har til formål at give dig viden og indsigt i elevernes færdigheder og eventuelle udfordringer, med henblik på at kunne tilrettelægge undervisningen bedst muligt for dine elever efterfølgende.

Fælles for de webbaserede matematikprøver er, at de fungerer særdeles godt som evalueringsværktøj. De skriftlige webprøver for henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen er selvrettende, og resultaterne er umiddelbart tilgængelige efter afsluttet matematikprøve.

 

Lærer og elever får detaljeret respons på matematikprøverne, der kan give et godt indblik i elevernes styrker og svagheder og samtidig giver mulighed for en enkel og effektiv opfølgning og feedback. Herved fungerer webprøverne som et vigtigt evalueringsredskab, der kan indgå i arbejdet med at udvikle elevernes matematikfaglighed.

Bestil adgang til matematikprøver her >

 

Webprøver til matematik på mellemtrinnet

 • Træner og tester elevernes matematiske færdigheder i bl.a. regningsarter og brøker.
 • Emnebaserede matematikprøver på to niveauer.
 • 20 test til den løbende evaluering udarbejdet med udgangspunkt i de nationale test.
 • Detaljeret respons, nem adgang til testresultater samt dybdegående statistik over elever og klassens resultater.

Gå til mellemtrinnets webprøver her > 

 

Webprøver til matematik i udskolingen

 • Træner og tester matematiske færdigheder i bl.a. procent, ligninger og funktioner.
 • Forbereder til den skriftlige matematikprøve uden hjælpemidler.
 • Emnebaserede matematikprøver på to niveauer.
 • Mere end 30 prøveforberedende test udarbejdet med udgangspunkt i de officielle skriftlige matematikprøver uden hjælpemidler.
 • Detaljeret respons, nem adgang til testresultater samt dybdegående statistik over både elevers og klassens resultater

Gå til udskolingens webprøver her >

Mundtlige matematikprøver fra Gyldendal

De mundtlige matematikprøver adskiller sig væsentligt fra de skriftlige og mere færdighedsorienterede prøver.

De mundtlige prøver består af oplæg, der kan bruges i den daglige undervisning som forberedelse til den mundtlige afgangsprøve i matematik efter 9. klasse, eller som prøveoplæg til selve afgangsprøven.

Hvert oplæg omhandler konkrete problemstillinger, der er formuleret i enten ’rene’ matematiske eller ikke-matematiske kontekster.

I de ’rene’ matematiske kontekster skal eleverne vise deres matematiske kompetencer, faglighed og arbejdsmåder indenfor matematikken. I de ikke-matematiske kontekster skal eleverne formidle deres matematikfaglighed i anvendelsessituationer fra hverdagslivet, samfundslivet eller i naturforhold.

 

Webprøver med mundtlige oplæg til matematik

 • 8 øveoplæg, der kan bruges i den daglige undervisning som forberedelse til den mundtlige prøve.
 • 12 prøveoplæg uden elevadgang, der kan bruges direkte i forbindelse med den mundtlige prøve i matematik.
 • Problemstillinger, der tager udgangspunkt i ’rene’ matematiske kontekster.
 • Problemstillinger, der tager udgangspunkt i dagligdags- og anvendelsessituationer.
 • Idéark med konkrete forslag til arbejdet med problemstillingerne.
 • Lærervejledning og videoeksempel fra en prøvesituation.

Gå til webprøverne med mundtlige oplæg her >

 

Matematikprofilen – Gyldendals nye test- og evalueringsmateriale

Matematikprofilen adskiller sig fra andre matematiktest, da det tester eleverne bredt ift. Fælles Mål. Gyldendal Uddannelses matematikprøver tester både elevernes matematiske færdigheder og kompetencer.

Materialet tegner en faglig profil af hver enkelt elev, der giver bred information om elevens matematiske færdigheder, viden og kompetencer.

Matematikprofilen kan give et godt billede af, hvor eleverne befinder sig i deres faglige udvikling, og egner sig perfekt som grundlag for planlægningen af den fremtidige matematikundervisning. Materialet giver lærere mulighed for at tilrettelægge og udforme undervisningen efter klassens og den enkelte elevs behov.

Foreløbigt er Matematikprofilen udkommet til 1.-6. klasse. Matematikprofilen består på hvert klassetrin af et elevhæfte, som indeholder tre dele; A, B og C.

Opgaverne i del A tager udgangspunkt i de matematiske stofområder, opgaverne i del B tager udgangspunkt i både matematiske stofområder og matematiske kompetencer, og opgaverne i del C tager udgangspunkt i de matematiske kompetencer.

Køb elevhæfterne her >

 

Få adgang til ekstra læremidler på Matematikprofilens webdel

Til materialet hører desuden også en webdel, matematikprofilen.gyldendal.dk, hvor du får fri adgang til forskellige ressourcer, der knytter sig til elevhæfterne.

Under hvert klassetrin kan du finde en lærervejledning, der introducerer materialet, rettevejledninger inklusive facitlister, vurderingsark beregnet til indtastning af elevernes resultater samt forslag til det opfølgende arbejde.

Besøg webdelen her >