VARIEREDE MATEMATIKOPGAVER MED GYLDENDAL

Hos Gyldendal lægger vi vægt på stærke og fulddækkende matematiksystemer og -materialer, der indeholder varierede og mangfoldige matematikopgaver. Eleverne møder en bred vifte af opgavetyper, herunder både åbne og lukkede matematikopgaver, mundtlige og skriftlige, undersøgende og problemorienterede opgaver samt færdighedsopgaver, der også kan bruges supplerende.

Læs mere om vores matematiksystemer her >

Med KvikMat har Gyldendal lanceret et digitalt træningssite til hele grundskolen. KvikMat indeholder en omfattende opgavebank med matematikopgaver på op til 9 forskellige niveauer, som gør det nemt at tilpasse træningen til den enkelte elev og klasse. Opgaverne dækker alle faglige områder fra Fælles Mål.

  

 

Læs mere om KvikMat her >

KvikMat er Gyldendals nye træningssite med masser af matematikopgaver

Vores træningssite, KvikMat, tilbyder et væld af opgaver og giver dig en række fordele:

 

Spar tid i undervisningen

Med KvikMat er det både hurtigt og let at sammensætte træningssæt til din klasse med netop det faglige indhold, der er relevant for klassen at arbejde med.

Matematikopgaverne spænder over 9 forskellige niveauer, hvor niveau 5 er det, som eleverne skal kunne ifølge Fælles Mål. Opgaverne er selvrettende, så de passer perfekt som lektier eller til elevernes individuelle træning i klassen.

 

Differentieret læring

Kernen i KvikMat er, at de færdighedsorienterede matematikopgaver automatisk tilpasses den enkelte elevs niveau. Eleverne kan arbejde selvstændigt, i grupper eller i tilpassede grupper. Sidstnævnte betyder, at eleverne først arbejder selvstændigt, hvorefter systemet matcher eleverne i grupper efter deres faglige niveau.

I peer learning-delen kan alle elever bidrage til løsningen af de åbne problemløsningsopgaver uanset niveau. Her bliver der taget udgangspunkt i matematiske kompetencer.

Hver gruppe får feedback fra to andre grupper, og til sidst evaluerer hver gruppe sin feedback.

I peer learning-delen bliver der altså lagt vægt på samarbejde og feedback, processen er derfor vigtigere end resultatet.

 

 

Følg klassens udvikling

Læreren kan hele tiden tilgå den lettilgængelige historik og statistik over, hvordan eleverne klarer sig.

Herved er det let for læreren at følge både klassens og den enkelte elevs faglige udvikling

Gyldendals store fagportaler til matematiklæreren og eleverne

Gyldendals store og omfattende fagportaler til matematik dækker hele grundskoleforløbet.

Fagportalerne til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen dækker alle behov i matematikundervisningen, og de byder på masser af forløb med åbne, undersøgende og selvrettende opgaver, inddragelse af digitale værktøjer, bl.a. vejledende videoer.

Med træningsopgaverne kan eleverne træne deres matematiske færdigheder, med udgangspunkt i Fælles Mål – herunder færdighedsregning.

Gå til vores side om færdighedsregning > 

 

Indskolingens fagportal til matematik

Gyldendals fagportal til matematik 0.-3. klasse tager læreren og eleverne i hånden og inviterer ind i et univers, hvor tal, figurer og mønstre er toneangivende.

Fagportalen blander mere traditionelle og strukturerede matematikforløb med sjove og anderledes forløb, hvor matematikken anvendes, som for eksempel et rollespilsforløb om trolde. I forløbet er der flere forskellige opgaver, bl.a. undersøgende opgaver, hvor eleverne skal anvende forskellige matematiske færdigheder og kompetencer til at klare forskellige udfordringer.

Gå til indskolingens fagportal her >

I fagportalens topmenu kan man vælge fanen ’Forløb’, der indeholder portalens mere end 40 faglige og tematiske forløb, heriblandt matematikopgaver til faglig læsning.

Under fanen ’Regn løs’ finder du en samling af mere end 2.000 elvrettende matematikopgaver, der kan bruges som selvstændige opgaver eller som supplerende repetitionstræning.

Herudover er der en fane til både lærere og forældre, der giver et indblik i portalens opbygning og portalens faglige indhold. Forældrene får også forslag til matematiske spil og aktiviteter, de kan lave med børnene derhjemme.

Læs mere om fagportalen her >

 

Mellemtrinnets fagportal til matematik

Gyldendals fagportal til mellemtrinnet indeholder mere end 40 faglige og tematiske forløb, der tilsammen udgør en komplet årsplan for 4., 5. og 5. klassetrin. De kan findes under fanen ’Forløb’ i fagportalens topmenu. Portalen dækker alle stofområder og matematiske kompetencer fra Fælles Mål med forløb som fx Hverdagsøkonomi, Brøker, Formler, Sandsynlighed og simulering og Linjer og vinkler i polygoner.

I fagportalens topmenu kan man, udover fanen ’Forløb’, finde fanen ’Regn løs’, der er en samling af mere end 2000 selvrettende matematikopgaver. På portalen er der opgaver og undersøgelser, der integrerer digitale værktøjer som GeoGebra og regneark samt interaktive, selvrettende træningsopgaver integreret i alle forløb.

Gå til mellemtrinnets fagportal her >

 

Udskolingens fagportal til matematik 

Udskolingens fagportal byder på mere end 60 faglige og tematiske forløb, der bygger på en faglig og didaktisk progression i arbejdet med de matematiske emner, heriblandt trigonometri og økonomi.

Der er også fokus på bl.a. matematiske kompetencer, som du kan læse meget mere om på vores side, der er dedikeret til emnet, og hvordan vores materialer imødekommer de matematiske kompetencer.

Gå til Matematiske kompetencer her>

I fagportalens topmenu kan man finde fanen ’Forløb’, der giver adgang til vores mere end 60 faglige og tematiske forløb – hvert forløb er niveauinddelt fra I-IIII, der indikerer hvilket klassetrin forløbet med fordel kan anvendes på. Fx er niveau I tiltænkt 7. klasse, niveau II er tiltænkt 8. klasse, osv.

Under fanen ’Færdigheder’ finder man vores mange selvrettende træningsopgaver. Eleverne arbejder med digitale værktøjer som GeoGebra, CAS og regneark, der alle er en integreret del af forløbene. Samtidig er fagportalen prøveforberedende i det omfang, at eleverne bliver præsenteret for eksempler på oplæg og opgaver til de forskellige prøver efter 9. klasse, herunder den skriftlige prøve med hjælpemidler og den mundtlige prøve.

Gå til udskolingens fagportal her >

 

Test dine elevers matematiske færdigheder og kompetencer med vores webprøver

Gyldendal har udarbejdet tre sites til webprøver i matematik: Webprøver til matematik i 4.-6. klasse, webprøver til matematik i 7.-9. klasse og webprøver til mundtlige oplæg i matematik.

Webprøverne til henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen træner og tester elevernes matematiske færdigheder og forbereder dem til den afsluttende prøve. Webprøverne til de mundtlige oplæg adskiller sig fra de to øvrige webprøveprodukter – de træner elevernes matematiske kompetencer og oplæggene kan bruges som forberedelse til og i forbindelse med den mundtlige prøve i matematik efter 9. klasse.

Få et overblik over Gyldendals webprøver her >

 

Webprøver til matematik på mellemtrinnet

Vores site til webprøver til matematik på mellemtrinnet indeholder:

Prøver, der tager udgangspunkt i de nationale test. Halvdelen er frit tilgængelige for eleverne og fungerer derfor perfekt som elevernes eget træningsmateriale.

Den anden halvdel tildeles af læreren, som får oplyst resultaterne. Eleverne får en rapport med detaljeret respons på alle opgavebesvarelser.

Emnebaserede prøver på to niveauer, der prøver elevernes færdigheder i gængse faglige områder, bl.a. regningsarter og brøker.

Gå til mellemtrinnets webprøvesite her >

 

Webprøver til matematik i udskolingen

Vores site til webprøver til matematik i udskolingen indeholder:

Masser af prøver, der er baseret på de officielle skriftlige prøver i matematik uden hjælpemidler. Halvdelen er frit tilgængelige for eleverne og kan bruges til træning eller prøveforberedelse.

Den anden halvdel tildeles af læreren og kan derfor bruges til test og evaluering.

Emnebaserede prøver på to niveauer, der prøver elevernes matematiske færdigheder, bl.a. i procent, ligninger og funktioner.

Detaljeret respons, nem adgang til resultater og statistik samt angivelse af karakterer.

Vores site til webprøver til matematik i udskolingen indeholder:

Masser af prøver, der er baseret på de officielle skriftlige prøver i matematik uden hjælpemidler. Halvdelen er frit tilgængelige for eleverne og kan bruges til træning eller prøveforberedelse.

Den anden halvdel tildeles af læreren og kan derfor bruges til test og evaluering.

Emnebaserede prøver på to niveauer, der prøver elevernes matematiske færdigheder, bl.a. i procent, ligninger og funktioner.

Detaljeret respons, nem adgang til resultater og statistik samt angivelse af karakterer.

Gå til udskolingens webprøvesite her >


Webprøver til matematik – mundtlige oplæg   

Vores site til webprøver til matematik – mundtlige oplæg indeholder:

Forskellige øveoplæg og prøveoplæg – eleverne har ikke adgang til prøveoplæggene, så de kan med fordel bruges direkte i forbindelse med den mundtlige prøve i matematik.

Øveoplæggene kan bruges i den daglige undervisning som forberedelse til den mundtlige prøve.

Hvert oplægs problemstillinger tager udgangspunkt i enten ’rene’ matematiske kontekster eller i ikke-matematiske kontekster.

I de ’rene’ matematiske kontekster skal eleverne vise deres matematiske kompetencer og arbejdsmåder indenfor matematikken.

I de ikke-matematiske kontekster gælder det elevernes matematiske kompetencer i anvendelsessituationer, fra dagligdagen, samfundslivet og naturen.

Gå til vores site for matematiske mundtlige oplæg her >

 

Pirana – Gyldendals supplerende matematikopgaver

Med Pirana har Gyldendal udviklet et træningsmateriale i form af hæfter med masser af supplerende matematikopgaver til undervisningen og til elevernes hjemmearbejde.

Materialet spænder fra 1.-9. klasse. Pirana indeholder en klar faglig struktur, selvrettende opgaver og fungerer som et sjovt og varieret supplement til undervisningen.

Vi tilbyder herunder også gratis adgang til digitale udgaver af Pirana.

Gå til Pirana her >