FÆRDIGHEDSREGNING OG FÆRDIGHEDSTRÆNING 

Færdighedsregning spiller en stor rolle i matematikundervisningen og er en vigtig del af elevernes matematiske fundament – både i skolen, til de afsluttende prøver og i deres videre liv. Eleverne bliver trænet i de matematiske stofområder tal og algebra, geometri og måling, statistik og sandsynlighed.

Det er vigtigt, at eleverne opnår en rutine i at bruge den viden og de matematiske færdigheder, de har udviklet. Derfor er det også vigtigt med varierede øvelser og opgaver, der både motiverer eleverne og giver mulighed for differentiering. Bl.a. når eleverne arbejder med matematiske undersøgelser, har de brug for færdighedsregning.

Hos Gyldendal imødekommer vi behovet for færdighedstræning, og nedenfor præsenterer vi vores forskellige portaler og sites, hvor eleverne har rig mulighed for at træne deres færdighedsregning.

 

Fagportaler i matematik med masser af færdighedsregning

 

Vores omfattende fagportaler i matematik byder på mange forskellige slags aktiviteter og opgaver inden for færdighedsregning og færdighedstræning. Vores tre forskellige fagportaler til matematik til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, indeholder alle en fane, der specifikt er rettet mod færdighedsregning.

På indskolingens og mellemtrinnets fagportal hedder fanen ’Regn løs’, og her finder eleverne mere end 2.000 selvrettende matematikopgaver. Matematikopgaverne til indskolingen spænder over emnerne ’Tal’, ’Plus og Minus’, ’Gange og dele’, ’Geometri’, ’Måling’, Data og chance’ samt ’Regnehistorier’.

Gå til indskolingens fagportals færdighedstræning her >

Opgaverne til mellemtrinnet spænder over emnerne ’Tal og regning’, ’Algebra og ligninger’, ’Brøker og procent’, ’Koordinatsystem og funktioner’, ’Statistik og sandsynlighed’, ’Plangeometri’, ’Rumgeometri’, ’Tegning og konstruktion’, ’Faglig læsning’, ’Regnehistorier’ og ’Spil og grublere’. 

 

 

 

Færdighedsregning på udskolingens fagportal

Ligesom på vores øvrige fagportaler til matematik er der på udskolingens portal en fane dedikeret til færdighedsregning og færdighedstræning til 7., 8., 9. og 10. klassetrin.

Fanen hedder ’Færdigheder’, og her finder eleverne de mange selvrettende og interaktive opgaver inden for de faglige emner ’Tal og regning’, ’Brøker og procent’, ’Økonomi og vækst’, ’Algebra og ligninger’, ’Funktioner og sammenhænge’, ’Måling’, ’Geometri’ og ’Statistik og sandsynlighed’.

Gå til udskolingens færdighedsregning her >KvikMat er Gyldendals nye træningssite med masser af matematikopgaver


Gyldendals digitale træningssite, KvikMat, tilbyder et væld af matematikopgaver til hele grundskolen. Sitet indeholder en omfattende opgavebank, hvor eleverne let og overskueligt kan træne deres matematiske færdigheder og færdighedsregning.

Bestil 30 dages gratis prøveadgang her >

Niveautilpasset færdighedstræning med faglig progression

KvikMat er skabt med henblik på meningsfuld træning med opgaver i en didaktisk progression, hvor opgaverne automatisk tilpasser sig den enkelte elevs niveau. Det er let og overskueligt for både elever og lærere at arbejde med. KvikMat er selvrettende og adaptivt, sådan at eleverne arbejder med differentierede opgaver.

Sitet indeholder derudover en trænings- og lektiedel, opgavesæt som lærere let kan tilpasse og sammensætte, en peer learning-del, hvor samarbejde, feedback og proces er i fokus samt et videoarkiv med korte og pædagogiske introduktionsvideoer.

Gyldendals skriftlige webprøver træner og tester elevernes færdighedsregning  

Gyldendals webprøver i matematik har som formål at træne, teste og slutteligt evaluere elevernes matematiske færdigheder. Det er godt egnet som evalueringsværktøj for lærere og elever og som prøveforberedende værktøj til den skriftlige prøve.

Læs mere om webprøverne her > 

Da færdighedsregning er ét af elementerne ved afgangsprøven, fungerer de skriftlige webprøver som et velegnet materiale til netop færdighedstræning. Lærere og elever får detaljeret respons på webprøverne, så det efterfølgende arbejde, og de potentielle indsatsområder overskueliggøres.