Materialer til læsevejledere

Her på siden får du et overblik over Gyldendals store udvalg af materialer og ressourcer til læsevejledere og andre, der arbejder med elever i læse- og skrivevanskeligheder

Lyd til lyd-kassen

Lyd til lyd  er et undervisnings-materiale til elever, der ved testning med Ordblinde-risikotesten viser sig at være i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Lyd til lyd-kassen indeholder spillebrikker, bankoplader, spillekort, billedstrimler og en vejledning i, hvordan man vha. modellering og spil træner fonologisk opmærksomhed.

Læs ordet! Lær morfemerne at kende

Læs ordet, lær morfemerne at kende - hæfteLæs ordet! er udviklet som forkursus til Tag ordet med dig! Bog 1: Brug morfemerne. Med Læs ordet! kan læseudfordrede elever få større udbytte af Tag ordet med dig! Læs ordet! kan bruges på hele mellemtrinnet og desuden til ældre elever, der har brug for et kursus i morfologisk opmærksomhed.

Myren A og B

Myren, hæfte, skriftlig fremstilling til ordblinde eleverMyren A og B lærer eleverne at kæde sætninger sammen, og de får idéer til, hvordan man kommer i gang med at skrive en tekst. I Myren A arbejder eleverne med de basale skrivefærdigheder: at skrive hele sætninger og at begynde sætninger med tid eller sted. I Myren B arbejdes der med fortsat at variere sætningers begyndelse og med at forbinde sætninger.

Ordnøglen

Ordnøglen har fokus på ordkendskab og ordtilegnelse. I Ordnøglen bruger eleverne morfemstrategien til at forstå ukendte ord i en tekst. Eleverne lærer at dele ord i morfemer og forstå de forskellige orddeles funktion og betydning.

Rundt om ordet

Rundt om ordet styrker elevernes ordkendskab og ordtilegnelse. I Rundt om ordet er eleverne på detektivarbejde, når de bruger teksten omkring et ukendt ord til at forstå betydningen af ordet.

 

 

Tag ordet med dig

Læseforståelse er i fokus i Tag ordet med dig! Materialet styrker elevernes ordkendskab og forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster. Undervisningen er udviklet og afprøvet i samarbejde mellem forskere, elever og lærere og har vist dokumenteret effekt i en dansk skolekontekst.

Læseflow

Læseflow er et differentieret læsekursus til elever i 3. klasse, der styrker elevernes flydende læsning og deres læseforståelse. De tre differentierede hæfter tilgodeser alle elever i en klasse, når der arbejdes med afkodnings- og forståelsesstrategier.

 

 

SKUB på tekstforståelsen

SKUB på tekstforståelsen er et intensivt kursus til de elever på mellemtrinnet, der har brug for særlig støtte i udviklingen af tekstforståelse. Kurset er tænkt til den supplerende og understøttende undervisning.

 


VAKS

VAKS (Vælg AfKodningsStrategi) har til formål at lære dyslektiske elever fem forskellige ordlæsestrategier (Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip og Spion). Eleverne lærer en aktiv målrettet angrebsteknik, hvor de overvejer, hvilken strategi der er mest velegnet til at læse bestemt ordmateriale. På den måde lærer de ikke bare at læse, men også hvordan man læser.

Kollegacoaching

Kollegacoaching er til læsevejledere, der gerne vil samarbejde med faglærere om faglig læsning. Bogen giver en indføring i centrale problemfelter, og gør det nemme for en faglærer at medtænke faglig læsning i sin undervisning.

Læse- og skriveteknologi

På dansk.gyldendal.dk finder du viden og inspiration til, hvordan du med læse- og skriveteknologi, kan sikre en inkluderende praksis i din undervisning af elever med læsevanskeligheder. Ph.d. Helle Bundgaard Svendsen har skrevet artiklen ”11 gode råd til inkluderende praksis med LST”, og i en række videoer demonstrerer to unge ordblinde, hvordan de bruger LST i deres studie og hverdag.

Videokurser i VAKS

Gå på kursus når du har tid. I seks videoer går forfatter Ina Borstrøm i dybden med læsestrategierne bag VAKS-serien.

Spændende og lærerige artikler til læsevejledere

     
            

Rundt om ordet

Forfatterne til Rundt om ordet fortæller om materialets opbygning, det anvendelse i undervisningen og om materialets bærende princip: at aflede et ukendt ords betydning, gennem kontekst og viden om betydningsfelter.


          
 

Ordnøglen

Forfatterne til Ordnøglen fortæller om materialets opbygning, dets anvendelse i undervisningen og om materialets bærende princip: at opnå en morfologisk bevidsthed, som indgangen til selvstændigt at kunne afkode ukendte ords betydning.

 

 
 

Opdag og styrk de ordblinde elever

Sprogforsker og forfatter Elisabeth Arnbak fortæller om materialet VAKS, og de fem forskellige ordlæsestrategier, som materialerne bygger på.