Materialer til læsevejledere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

ORDNØGLEN 

Ordnøglen har fokus på ordkendskab og ordtilegnelse. I Ordnøglen bruger eleverne morfemstrategien til at forstå ukendte ord i en tekst. Eleverne lærer at dele ord i morfemer og forstå de forskellige orddeles funktion og betydning.

RUNDT OM ORDET 

Rundt om ordet styrker elevernes ordkendskab og ordtilegnelse. I Rundt om ordet er eleverne på detektivarbejde, når de bruger teksten omkring et ukendt ord til at forstå betydningen af ordet.

TAG ORDET MED DIG 

Læseforståelse er i fokus i Tag ordet med dig! Materialet styrker elevernes ordkendskab og forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster. Undervisningen er udviklet og afprøvet i samarbejde mellem forskere, elever og lærere og har vist dokumenteret effekt i en dansk skolekontekst.

LÆSEFLOW 

Læseflow er et differentieret læsekursus til elever i 3. klasse, der styrker elevernes flydende læsning og deres læseforståelse. Læseflow består af hæfterne Læseflow A, B og C. Klassen deles i tre hold, som arbejder med hver sit hæfte. De tre differentierede hæfter tilgodeser alle elever i en klasse, når der arbejdes med afkodnings- og forståelsesstrategier.

SKUB på tekstforståelsen 

SKUB på tekstforståelsen er et intensivt kursus til de elever på mellemtrinnet, der har brug for særlig støtte i udviklingen af tekstforståelse. Kurset er tænkt til den supplerende og understøttende undervisning.

VAKS 

VAKS (Vælg AfKodningsStrategi) har til formål at lære dyslektiske elever fem forskellige ordlæsestrategier (Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip og Spion). Eleverne lærer en aktiv målrettet angrebsteknik, hvor de overvejer, hvilken strategi der er mest velegnet til at læse bestemt ordmateriale. På den måde lærer de ikke bare at læse, men også hvordan man læser.