Læseflow

Læseflow er et differentieret læsekursus til elever i 3. klasse, der styrker elevernes flydende læsning og deres læseforståelse.

Læseflow består af hæfterne Læseflow A, B og C. Klassen deles i tre hold, som arbejder med hver sit hæfte. Hold A og B arbejder begge sammen med en lærerressource, mens hold C arbejder selvstændigt. De tre differentierede hæfter tilgodeser alle elever i en klasse, når der arbejdes med afkodnings- og forståelsesstrategier.

Hæfterne er tilrettelagt i lektioner og med en fast struktur inden for de fire områder: ordafkodning, ordforståelse, tekstforståelse og læseflow.


Hvorfor vælge Læseflow?
Den internationale undersøgelse af elevers læsekompetencer i 3. og 4. klasse, PIRLS, peger på nødvendigheden af at differentiere læseundervisningen i 3. klasse, fordi der er stor spredning i læsekompetence. Det vil sige, at de højest præsterende elever er tre år foran de elever, der scorer lavest, hvilket stiller krav til tilrettelæggelsen af undervisningen.

PIRLS konkluderer også, at læseundervisningen må opprioriteres i 3.-4. klasse, da 15% af eleverne befinder sig på et ikke-tilfredsstillende niveau. Alle elever skal opnå sikre afkodningsfærdigheder og strategier til læseforståelse, og det imødekommer læsekurset Læseflow, som er afprøvet i praksis og med god effekt.

Fakta

  • Antal materialer3
  • Klassetrin3. klasse