Styrk dine elevers danskfaglige færdigheder med Tjek på dansk

Hvad er Tjek på dansk til 1. - og 3. klasse?

Tjek på dansk til indskolingen er aktiv, legende og varieret undervisning i:

 • Sammenhængen mellem tale og skrift
 • Sprogets opbygning og funktion
 • Ordklasser
 • Sproglig opmærksomhed.

Se video med Cecilie Bogh, der præsenterer Tjek på dansk

Videoens varighed er: 00.55

Se uddrag af Tjek på dansk i første

tjekforste

I Tjek på dansk i første arbejder dine elever bl.a. med:

 • Repetition af bogstaverne, herunder vokaler og konsonanter
 • Prikning af vokaler og stavelsesdeling af ord
 • Rimdele
 • Sammenhæng mellem bogstav og lyd
 • Lydrette vokaler
 • Og meget mere...

I Tjek på dansk i anden arbejder dine elever bl.a. med:

 • Alfabetisk rækkefølge
 • Stavelsesdeling af ord
 • Rimdele
 • Konsonantklynger i forlyd og udlyd
 • Bøjning af navneord/substantiver
 • Og meget mere...

Se uddrag af Tjek på dansk i anden

Tjek på dansk

Se uddrag af tjek på dansk i tredje

Tjek på dansk

I Tjek på dansk i tredje arbejder dine elever bla.a. med:

 • Ordklasser
 • Ordfamilier
 • Stumme bogstaver
 • Automatisering af hyppige småord
 • Sproglig opmærksomhed
 • Ordkendskab
Hold dig opdateret