Spring til hovedindhold

MATERIALER OG RESSOURCER TIL LÆSEVEJLEDERE

Læsevejlederportalen er fuld af inspiration

Det finder du på portalen: 

  • Køreklare materialer og oplæg
  • Struktur på din planlægning
  • Hjælp til din rolle som vejleder
  • Aktuelle temaer
  • Forslag til indsatser
  • Rundt om læse-skriveteknologi

INTRODUKTION TIL LÆSEVEJLEDERPORTALEN

WEBINAR OM LÆSEVEJLEDNING I PRAKSIS

Hør forfatterne bag Læsevejlederportalen, Camilla Find og Anne Sofie Nesgaard Andersen, fortælle om læsevejledning i praksis. Webinaret varer 30 min.

LÆSEVEJLEDERPORTALEN

LÆS ORDET! LÆR MORFEMERNE AT KENDE

Læs ordet! et forkursus til Tag ordet med dig! Bog 1: Brug morfemerne. Med Læs ordet! kan læseudfordrede elever få større udbytte af Tag ordet med dig!

LYD TIL LYD

Lyd til lyd er et undervisningsmateriale til elever, der ved testning med Ordblinde-risikotesten viser sig at være i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder.

MYREN A & B

I Myren A og B lærer eleverne at kæde sætninger sammen, og de får idéer til, hvordan man kommer i gang med at skrive en tekst. 

ORDNØGLEN

Ordnøglen har fokus på ordkendskab og ordtilegnelse. I Ordnøglen bruger eleverne morfemstrategien til at forstå ukendte ord i en tekst.

RUNDT OM ORDET

I Rundt om ordet er eleverne på detektivarbejde, når de bruger teksten omkring et ukendt ord til at forstå betydningen af ordet.

TAG ORDET MED DIG!

Læseforståelse er i fokus i Tag ordet med dig! Materialet styrker elevernes ordkendskab og forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster.

LÆSEFLOW

Læseflow er et differentieret læsekursus til elever i 3. klasse, der styrker elevernes flydende læsning og deres læseforståelse. De tre differentierede hæfter tilgodeser alle elever i en klasse, når der arbejdes med afkodnings- og forståelsesstrategier.

SKUB PÅ TEKSTFORSTÅELSEN

SKUB på tekstforståelsen er et intensivt kursus til de elever på mellemtrinnet, der har brug for særlig støtte i udviklingen af tekstforståelse. 

VAKS

VAKS er et 75 timers undervisningsprogram og træningsmateriale for ordblinde børn. VAKS kombinerer elevens tilegnelse af en række basale færdigheder i læsning med udvikling af metakognitive strategier i læsearbejdet.

VAKS – VIDEOKURSUS

Gå på kursus når du har tid. I seks videoer går forfatter Ina Borstrøm i dybden med læsestrategierne bag VAKS-serien.

KOLLEGACOACHING

Kollegacoaching er til læsevejledere, der gerne vil samarbejde med faglærere om faglig læsning. 

LÆSE- OG SKRIVETEKNOLOGI (LST)

På dansk.gyldendal.dk finder du viden og inspiration til, hvordan du med læse- og skriveteknologi, kan sikre en inkluderende praksis i din undervisning af elever med læsevanskeligheder.

Hold dig opdateret