FOKUS PÅ SKRIVNING OG SKRIVEDIDAKTIK

 

Hvordan uddanner vi bedst børn og unge til fremtidens samfund? Et af udgangspunkterne er, at skrivning og læsning hænger sammen – også kaldet literacy. Derfor har der i de seneste mange år været skærpet fokus på skrivning og skrivedidaktik.

Lene Storgaard Brok, leder for Nationalt Videncenter for Læsning, beskriver skrivning som demokratisk dannelse og en vej til læring. Hun har desuden været projektleder på et skrivedidaktisk projekt for mellemtrinnet.

Se introduktionsvideoen til projektet her >

 

Øget skrivefokus fremmer læselyst og læseforståelse

 

Du kan læse meget mere om det vidtgående projekt herunder, hvor du ligeledes kan se videoer om skrivedidaktik, forskellige materialer brugt i projektet samt den afsluttende projektrapport.

Klik her for at læse mere >

 

SkriveSituationer – Situationsbaseret skrivning fra Gyldendal

Gyldendal har i 2019 lanceret SkriveSituationer 1-2 – to engangsbøger til mellemtrinnet der henholdsvis består af projektinspirerede skriveforløb og et skrivekatalog. Indholdet i bøgerne er afprøvet i praksis og tager afsæt i situationer, eleverne kan genkende fra deres eget liv.

Køb materialerne her > 

 

 

 

 

 

Skriveforståelse i indskolingen og på mellemtrinnet

Klara Korsgaard, som var projektkonsulent på det førnævnte skrivedidaktiske projekt, har oversat materialet Skriveforståelse 1-3, der sætter fokus på elevernes skrivning og skriveforståelse fra 1.-3. klasse. Materialet retter elevernes opmærksomhed på forståelsen af, at vi skriver på forskellige måder i forskellige sammenhænge.

Materialet består af tre engangshæfter med præcise skriveordrer, der udmunder sig i fem konkrete skrivehandlinger:

  • at forestille sig noget
  • at beskrive
  • at overbevise
  • at undersøge
  • at reflektere

Klik her for at læse mere om materialerne > 

Skriveskud

Skrivning skal være sjovt og vedkommende

Med SkriveSkud præsenterer Gyldendal mellemtrinnets elever for kreative og lettilgængelige skriveoplæg. Elevernes skrivelyst er i centrum for denne serie af materialer. Serien fungerer som miniprojekter, hvor eleverne både skal skrive alene og samarbejde om skrivningen – det hele bliver præsenteret på en inspirerende og vedkommende måde.
 

SkriveKlar med Gyldendal 

SkriveKlar er vores skrivemateriale til udskolingen, der er skabt ud fra et princip om, at eleverne skal kunne bruge teksterne til noget. Skrivningen har derfor en nytteværdi for eleverne, som arbejder med skriveøvelser, der tager udgangspunkt i deres privatliv og i de tekster, de skriver i skolen.

SkriveKlar 6

Skriveforløbene i SkriveKlar 6 består af tre underholdende skriveopgaver:

I Godnat og sov godt skal eleverne skrive deres egne godnathistorier.

I Den store klassefest skal eleverne skrive argumenterende og målrettet i forhold til få tilladelse til at afholde en klassefest af skolebestyrelsen, et informationsbrev til forældrene samt en invitation til de øvrige elever.

Den sidste opgave, YouTube for begyndere, skal eleverne skrive formulerende og informerende til det populære website.

Eleverne øver sig i at skrive og formulere forskellige slags tekster, der alle har en personlig eller kulturel relevans for eleverne.

Herved bliver skrivningen sjov og vedkommende og samtidig relevant i forhold til at øve sig i forskellige argumentationsmetoder.

Køb SkriveKlar 6 her >

 

SkriveKlar 7

 SkriveKlar 7 er ligeledes opbygget af tre skriveforløb:

Mit skæve talent – eleverne skal skrive en underholdende fagtekst med udgangspunkt i egne erfaringer.

Bokseringen, en arena hvor synspunkter kæmper – en skriveøvelse med fokus på argumenterende og debatterende skrivning. Eleverne skal overbevise læseren i en debatblog, og de bedste argumenter vinder.

Velkommen til! – Elevernes skrivning handler her, om at de skal byde nye elever velkommen på deres skole.

Køb SkriveKlar 7 her > 

 

  

SkriveKlar 8

De tre skriveforløb i SkriveKlar 8 er:

Teksten til talen – eleverne skal skrive en personlig tale i underholdende form.

I Praktikanten er elevernes skrivning med et præcist mål for øje – en ansøgning til et praktiksted. Eleverne skal skrive overbevisende og målrettet i denne aktuelle skriveøvelse.

De falske nyheder er en højaktuel skriveøvelse, hvor eleverne skriver oplysende tekster. De skal skrive inden for fænomenet fake news – teksten og argumentationen skal fremstå troværdig og aktuel, men indholdet skal være falskt.

Køb SkriveKlar 8 her >

Skriftlig fremstilling 

Gyldendal har lanceret to sites om skriftlig fremstilling – et til 5.-6. klassetrin og et til udskolingen. Her har vi bl.a. samlet motiverende skriveforløb i mange forskellige genrer, modeltekster, respons- og evalueringsredskaber og gode råd til skrivningen. Hensigten er at skabe sammenhæng i skriveundervisningen og hjælpe til en sikker og tidlig forberedelse til afgangsprøven i skriftlig fremstilling.