Spring til hovedindhold

LÆSESTRATEGIER ØGER LÆSEFORSTÅELSEN

Gode læsestrategier er en vigtig forudsætning for, at eleverne forstår den tekst, som de læser. Læsning breder sig ud over alle fag og klassetrin i grundskolen, og eleverne møder mange forskelligartede tekster i deres skoleliv.

Derfor er det vigtigt, at lærere og elever gør sig bevidste om, hvilke læsestrategier de bør anvende i konkrete tilfælde.

Læs mere om læsestrategier for indskolingen her >

Se vores udvalg af materialer til læsevejledere her >

Læsestrategier i læseundervisningen

For at blive en god og alsidig læser må man tilegne sig læsestrategier. Der findes forskellige læsestrategier med forskellige formål, ligesom der findes forskellige tekster med forskellige formål. Generelt kan læseprocessen opdeles i tre forskellige faser: før læsningen, under læsningen og efter læsningen.

Kom godt i gang med læsningen - Læs mere om Kom og læs >

Gør det overskueligt og klart for eleverne

Det kan være mere overkommeligt at give sig i kast med en tekst, hvis man inden læsningen har struktureret det. Herved bliver elevernes læseforståelse og læsehukommelse øget, og deres læsefokus bliver skærpet, hvis de på forhånd har overvejet, hvorfor de læser teksten.

 

Opdel læsningen i tre faser

Vi kan bedre huske det, vi læser, hvis hjernen arbejder aktivt med teksten og tekstens emne både før, under og efter læsningen.

Før læsningen

I læseundervisningen er det vigtigt først at definere formålet for læsningen. Dette gøres i samspil med eleverne. Hvad skal de bruge tekstens indhold til? Bliver det gjort klart for eleverne, vil det medføre en mere fokuseret læsning. Definér fagbegreber og svære eller ukendte ord enten i form af ordlister, ordkort eller på tavlen.

Når det er gjort, kan du lade eleverne danne sig et overblik over teksten og dens betydning. Lad dem skrive ned eller tale om, hvad de på forhånd ved om emnet. Det væsentlige her er at aktivere en forhåndsforståelse for emnet, så elevernes hjerner er klar til at modtage nye informationer.

Eleverne orienterer sig i teksten – de læser overskrifter, mellemrubrikker og eventuelle illustrationer. Hvad kunne tekstens hensigt være? Denne strategi bliver kaldt orienteringslæsning. Eleverne kan eventuelt formulere nogle arbejdsspørgsmål, som de skal besvare under læsningen.

 

Under læsningen

Det kan være svært for eleverne at huske lange tekstpassager ad gangen. Giv dem plads til at stoppe op i teksten, så de kan opsummere enkelte tekstafsnit og derved bedre huske indholdet.

Når eleverne har vanskeligheder ved at forstå teksten, kan de opklare eventuelt ukendte ord ved at se på konteksten eller orddele. Hvis eleverne læser i grupper, kan de arbejde med forskellige metoder, fx højtlæsning og genfortælling.

 

Efter læsningen

Lad eleverne reflektere over tekstens indhold. Sammenlign eventuelt med elevernes forforståelse af teksten. For at give eleverne en fornemmelse af at de har lært det nye stof, kan du bede dem om at videreformidle tekstens indhold til en, som ikke kender teksten. Denne strategi kaldes også The Feynman Technique.

Hvis eleverne går på mellemtrinnet eller i udskolingen og har lært at skrive, kan de skrive et kort resumé af tekstens indhold for at huske, hvad de har læst.

Klik her for at læse om flere læsestrategier >

 

Fire læsestrategier på mellemtrinnet og i udskolingen

Hukommelsesstrategier

Denne strategi bliver brugt til at repetere dele af teksten for bedre at kunne huske teksten. Først skriver eleverne stikord fra teksten, og disse stikord bruges derefter, så eleverne kort kan gengive teksten med egne ord i selvvalgt rækkefølge.

Det skal udmunde i, at eleverne skal kunne give et længere referat, der forholder sig til tekstens egne ord og kronologi

Elaboreringsstrategier

Denne strategi bliver brugt til at forene elevernes forhåndsforståelse og den nye viden, som de tilegner sig. Herved bliver den nye viden en del af elevernes baggrundsviden, deres ordforråd bliver øget, og eleverne kan skabe meningsfuldhed i teksten.

I denne læsestrategi lægges der vægt på klassediskussioner såsom den varme stol eller paneldiskussioner.

Organiseringsstrategier

Denne strategi bliver brugt til at systematisere teksten. Hvornår sker tingene og i hvilken rækkefølge? Her arbejder eleverne fx med mindmaps, kolonnenotater, årsag-følge kort, tidslinjer og kompositionsdiagrammer.

Denne strategi bliver anvendt for at blotlægge tekstens stuktur, tekstens subtekst og tvinger eleverne til selv at tage stilling til betydningen af det, de læser. Her arbejder eleverne altså med de taksonomiske niveauer.

Overvågningsstrategier

Denne strategi bliver brugt til at evaluere læseforståelsen. Den bruges af underviseren, som holder øje med, om eleven forstår det, som de læser. Samtidig bruges den af læseren selv, som udarbejder arbejdsspørgsmål til tekstens indhold, der senere skal besvares.

Denne strategi bliver ofte anvendt, når eleverne arbejder i grupper, hvor hver elev har forskellige roller; en oplæser, en referent, en overskriftsmester og en sammenhængsmester.