LÆSEFORSTÅELSE OG STRATEGIER

Læsning som en tværfaglig kompetence bliver udviklet, når eleverne lærer at bruge læseforståelsesstrategier. En af de største udfordringer i dag er, at eleverne ikke har den nødvendige viden og kompetencer til at læse og forstå de tekster, som de bliver præsenteret for. Her bliver læsestrategier altafgørende for, om eleverne kan afkode teksterne fx i faglig læsning.

 

Læs om læsestrategier >

 

Ordkendskab og læseformål letter læseforståelsen

Hvor fundamentet bliver støbt i indskolingen gennem lydret og dialogisk læsning, bliver elevernes læseforståelse videreudviklet på mellemtrinnet og i udskolingen.

Det sker via engageret og målrettet læsning med stadig mere avancerede tekster. Eleverne arbejder med ordkendskab, læseformål og forskellige strategier og veje til læseforståelse. 

 

 

Gyldendal hjælper dig med dine undervisningsforløb

 

Mellemtrinnets portal om læseforståelse

Gyldendal har udarbejdet en online danskportal for mellemtrinnet. Her kan du finde forskellige forløb, der hjælper dig og dine elever til bedre læseforståelse. Først er der beskrevet forskellige læsestrategier, som eleverne skal anvende, når de læser.

På portalen er der også konkrete tekster med sjove og uhyggelige historier, som fx historien om Hærge-Hans og Grimme Grete der er en nytænkning af det klassiske eventyr.

Klik her for at besøge vores danskportal for mellemtrinnet >

 

 

Læseforståelse for udskolingen

Vi har ligeledes lavet en online danskportal med henblik på udskolingen. Her kan du få inspiration til forløb, tekster, redskaber og aktiviteter, der beskæftiger sig med læsestrategier og læseforståelse.

Der er konkrete bud på nye læsestrategier, som eleverne kan anvende med henblik på at arbejde målrettet med faglige og skønlitterære tekster.

 

Se portalen for udskolingen her >

 

Læseforståelse og ordkendskab i fokus med to serier fra Gyldendal

Tag ordet med dig!

Tag ordet med dig! er en serie for 4.-6. klasse, der fokuserer på læseforståelse og ordkendskab. Serien består af to bøger, Brug morfemerne og Brug konteksten, der fokuserer på ordenes morfologi og kontekst, og som hjælper eleverne til bedre at forstå ords betydning.

Herved bliver elevernes evner til intuitivt at gennemskue nye ords betydning oparbejdet. Serien udruster eleverne til selv at kunne deducere tekstens betydning og komme med velbegrundede gæt.

Der findes også en lærervejledning til Tag ordet med dig!

Bestil Tag ordet med dig! her >

 

   

Ordkendskab

Ordkendskab er ligeledes en serie bestående af to bøger samt en lærervejledning. Den er udarbejdet til 5-10. klasse. I Ordnøglen arbejder eleverne med ordkendskab og ordtilegnelse ud fra morfemer og orddeles funktion. I Rundt om ordet arbejder eleverne med at bruge konteksten som hjælpemiddel til at forstå ukendte ord.

Begge bøger er henvendt til elever med behov for særlig støtte til ordtilegnelse og udvikling af læseforståelse.

Der findes også en lærervejledning til både Ordnøglen og Rundt om ordet

 Bestil Ordkendskab her >

 

Ringere læseforståelse og faldende læselyst

Undersøgelser peger på, at danske elevers læseforståelse er blevet ringere samtidig med, at børn og unges læselyst er faldende. Dette kan til dels forklares ud fra begrebet om henholdsvis passive og aktive læsere.

Passive læseres eneste mål med læsningen er at blive færdig, og de tænker oftest på alt muligt andet, imens de læser. Derved har de svært ved at huske og redegøre for de tekster, som de har læst.

Aktive læsere er aktive under læsning, dvs. at de selv stiller spørgsmål til teksten. Denne læseindstilling øger hukommelse, refleksion og læseforståelse. Målet er at forstå teksten og derved blive klogere.

Læs mere og bestil prøveadgang på læsløs.dk >

5 gode råd til læseundervisningen

  • Brug af læsestrategier i undervisningen øger elevernes læseforståelse.
  • Eksplicit undervisning i læsestrategier er bedre end implicit undervisning.
  • Der er en klar sammenhæng mellem elevernes ordforråd og læseforståelse.
  • Undervisning i læseforståelse bør integreres i alle fag, hvor der bliver læst tekster (et kortere kursus i læseforståelse vil ikke være nok).
  • Elevernes viden om forskellige tekstgenrer og tekststrukturer letter forståelsen af en tekst.