DANSK KULTUR OG SAMFUND

På denne side kan du læse om Gyldendals materialer til undervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Vi præsenterer tre materialer – Fakta&fiktion, Din dansker og Lær dansk med tv-serier. Alle materialer kan bruges, når du underviser dine kursister i dansk kultur og samfund, herunder danske normer og skikke.

Gyldendal indfører kursister i kulturen i Danmark

Hvad vil det sige at være dansk? For udlændinge i Danmark er det både vigtigt at tillære sig det danske sprog, men det er lige så afgørende, at de også lærer om og får en forståelse for dansk kultur og samfund.

Med Gyldendals materialer til sprogskolerne får kursisterne en indføring i det danske sprog, talesprog såvel som skriftsprog, samtidig med at de får en fornemmelse for de skikke og normer, de møder i Danmark.

Koblingen mellem det sproglige, det kulturelle, det samfundsmæssige og det historiske gør arbejdet med materialerne spændende, udfordrende og aktuelt i forhold til, hvad det vil sige at leve i Danmark.

 

Fakta&fiktion: fri- og emnelæsning til undervisningen i dansk som andetsprog

Fakta&fiktion er Gyldendals bogserie, der er udviklet til kursister på danskuddannelserne på sprogskoler. Serien er bestående af båd fiktions- og fagbøger og er velegnet til frilæsning og emnelæsning. Bøgerne findes i fire sværhedsgrader – A1, A2, A2+ og B1.

Fakta&fiktion byder på spændende og fagrelevante tekster, der bidrager til kursisternes forståelse af dansk kultur, samfund og sprog. Kursisterne får en indføring i, hvad det vil sige at være dansk, danske normer og identitet samt kulturen i Danmark.

Bogseriens fagbøger byder på tekster om Danmark og danske kulturfænomener og –institutioner. Kursisterne kan læse om ’Carlsberg’, ’Christiania’, ’Kongehuset’, ’Roskilde Festival’, ’Michael Laudrup’, ’LEGO klodsen’, ’Danmark’ og ’Vikinger’.

Bogseriens fiktionsbøger består af titlerne ’Venskab Ægteskab IKEA-skab’, ’Okay Klip Løb’, ’Mallorca Bank Idiot’, ’Markus og Sarah’, ’Helena og Cristina’, ’Det perfekte mord’ og ’Kasper og Karla’. Bøgerne behandler almengyldige temaer og emner – ungdomsforelskelser, rejser, fest, jalousi og mysterier. Samtidig får kursisterne en fornemmelse for den danske mentalitet, historie og geografi.

Alle bøgerne er indtalt og forsynet med selvrettende læseopgaver. I-bøgerne, indtalinger og de selvrettende opgaver kan findes på det tilhørende website, faktaogfiktion.ibog.gyldendal.dk.

Køb fakta&fiktion-serien her >

 

Din dansker – nye sider af dansk kultur

Din dansker er Gyldendals materiale til udlændinge, som vil lære om og forstå dansk kultur og samfund. Bogen beskriver, hvad det vil sige at være dansk – danske normer, dansk identitet, omgangsformer og uskrevne regler. Din dansker er udlændinges møde med den moderne dansker.

Hvorfor er danskerne så lykkelige? Hvorfor drikker danske unge så meget? Hvad er typisk dansk, og hvordan bliver man en rigtig dansker? I mødet med den moderne dansker, er dette nogle af de spørgsmål, der kan undre udlændinge. Din dansker tager netop udgangspunkt i ting, der typisk undrer udefrakommende i mødet med danskere.

Bogen består af fem veloplagte kapitler, der belyser emner som dansk nationalfølelse, individualisme, social lighed, børneopdragelse, kønsroller, fællesskaber og Facebook. Emner perspektiveres løbende med nedslag i danmarkshistorien, sangtekster, aktuelle cases og masser af farveillustrationer. På den måde kommer bogen bredt rundt om dansk kultur og samfund ud fra forskellige vinkler.

Til Din dansker medfølger et understøttende website, dindansker.ibog.gyldendal.dk, hvor du kan finde i-bogen, selvrettende opgaver til ordforråd og læseforståelse samt oplæg til skriftlige opgave, der kan printes.

Materialet er optimalt til undervisning i kultur- og samfundsforståelse på Danskuddannelse 3, modul 4-5 eller tilsvarende niveauer.

Køb Din dansker her >

Lær dansk med tv-serier – dansk kultur-, samfunds- og sprogforståelse

Lær dansk med tv-serier er Gyldendals bogmateriale, der tager udgangspunkt i fem populære danske tv-serier.
Her møder kursisterne et autentisk dansk talesprog, der er anderledes end det ”skoledansk”, som de lærer på sprogskolerne. Materialet oparbejder kursisternes evne til at lytte, deres ordforråd, udtale samt en bredere forståelse for dansk kultur og samfund.

Materialet indeholder fem kapitler, hvor hvert kapitels omdrejningspunkt er en populær, dansk tv-serie. Hvert kapitel tilbyder en række undervisningsforløb, der har fokus på sproglig opmærksomhed, sproglæring og forskellige temaer, der bliver behandlet i de respektive tv-serier.

Bogens fem kapitler omhandler tv-serierne, ’Krøniken’, ’Arvingerne’, ’Bedrag’, ’Borgen’ og ’Herrens veje’. Her arbejder kursisterne med temaer som Danmark i 1950’erne, moderne familier, kriminalitet, politik og tro. Temaerne knytter desuden an til aktuelle danske kultur- og samfundsforhold.

På websitet, laerdanskmedtvserier.ibog.gyldendal.dk, kan du finde i-bogen, opgaver og opgavevejledninger, skrivemodeller, facitlister og krydsord.

Lær dansk med tv-serier retter sig primært mod kursister på sprogskolernes højere moduler, men den kan også anvendes andre steder i uddannelsessystemet, hvor der undervises i dansk som andetsprog eller kultur- og samfundsforståelse.

Køb Lær dansk med tv-serier her >