Kom og læs. Arbejdsbog 1. klasse

Kom og læs. Arbejdsbog 1. klasse

Trine Gandil og Louise Rønberg

Beskrivelse

Fakta

I arbejdsbogen til 1. klasse lærer eleverne de simple forbindelser mellem bogstaver og lyde og øver de 29 bogstavers skriveveje. I opgaverne arbejder eleverne med at samle og dele ord i lyde, stavelser, rimdele og morfemer. Flere opgaver støtter elevernes syntaktiske færdigheder og begyndende forståelse for teksters struktur, ligesom eleverne også skriver frit ud fra illustrationer.

Arbejdet går systematisk fra det lette til det mere komplekse og hænger sammen med teksterne i læsebogen til Kom og læs 1. klasse. Ordmaterialet består af børnevenlige ord, lydrette ord og hyppige småord.


Kom og læs bygger på dansk og international læse- og skriveforskning og vægter en meningsorienteret ordlæsning og sprogforståelse højt, ligesom kreativitet, leg og opdagende skrivning indgår som naturlige elementer. Systemet er skrevet af de erfarne undervisere Louise Flensted Rønberg og Trine Lykke Gandil, begge lektorer ved Københavns Professionshøjskole, og udviklet i tæt dialog med garvede indskolingslærere.

Læs mere på komoglæs.gyldendal.dk

Samme serie

Ingen produkter