Hero image
Dansk for voksne

Om dansk for voksne

Vores undervisningsmaterialer til Dansk for voksne er arbejdsmarkedsrettede og fleksible. Materialet er tilpasset den konkrete virkelighed, som undervisere og kursister agerer i.