Danskuddannelser

Sprog og grammatik

Her finder du Gyldendals materiale om sprog og grammatik til voksne udlændinge. Det er bl.a. træningshæfter med masser af opgaver der træner ordkendskab, tekstforståelse og grammatik.