Spring til hovedindhold
RoutesRoutesRoutes

Routes

Veje til ...

Critical thinking
Routes bygger på læringsmetoden critical thinking, der inspirerer eleverne til logisk tænkning og til at være kritisk over for det, de hører og læser. Eleverne udvikler evnen til at undersøge, systematisere, argumentere og dokumentere. På denne måde lærer de at sætte nyt stof i relation til deres egen verden og til allerede kendt stof.

Nemt at integrere it
I Routes er der en klar og naturlig kobling mellem det boglige og det digitale. Systemet er udviklet, så det digitale materiale er en naturlig forlængelse af arbejdet med Reader og Workbook. Den digitale del indeholder både materiale til eleverne og til læreren – og til PC og interaktive whiteboards. IT-aktiviteterne giver lærer og elever added value i forhold til arbejdet med bøgerne.

Fokus på sprogligt arbejde
Arbejdet med critical thinking i Routes gør eleverne bevidste om deres sproglige formåen og lægger op til målrettet og logisk arbejde med engelsk. Der lægges fx vægt på et alsidigt ordforrådsarbejde i elevernes egen WordBank og på at arbejde systematisk med grammatik.

De bedste forfattere
Forfatterne til Routes, Wendy A. Scott og Lars Skovhus, har mange års erfaring med udvikling af undervisningsmaterialer til engelsk. De står bl.a. bag det anerkendte og meget udbredte system Blue Cat. I Routes trækker de på al denne erfaring, samtidig med at de introducerer critical thinking som ny læringsmetode og integrerer it som en naturlig del af undervisningen.

Fakta

  • Antal materialer10
  • Underserier4
  • Klassetrin6. klasse - 9. klasse

Underserier