Route 8

I Route 8 arbejdes der med fire forskellige temaer:

  • Girls 'n' boys, der handler om kønsroller, kærlighed og venskab
  • Route 66, der er en rejse i tekst og billeder ad et stykke af den berømte vej
  • Chocolate, der fortæller næsten alt hvad der er at sige om chokolade
  • People are people - Minorities fortæller om minoritetsgrupper i England, Nordamerika og Australien

I hvert kapitel arbejdes der med to main questions og nogle language focus, og der lægges op til at samle ordforrådsgrupper, som eleverne arbejder med igennem hele kapitlet. Endvidere arbejdes der målrettet med forskellige typer for skriftligt arbejde. Undervisningen er tilrettelagt efter læringsmetoden critical thinking, der udvikler elevernes evner til at tænke logisk.

Kapitlet afsluttes med en opfølgning på de tre områder og en mindre projektopgave.

Fakta

  • Antal materialer2
  • Klassetrin8. klasse