Route 6

Kapitlerne i Route 6, Reader er alsidige og dækker over mange forskellige emner. Hvert kapitel begynder med to main questions, nogle language focus og tre ordforrådsgrupper, som eleverne arbejder med igennem hele kapitlet. Kapitlet afsluttes med en opfølgning på de tre områder og en mindre projektopgave på Project page.

  • School's in Om Millfields Community School i London - en både almindelig og ualmindelig skole
  • School's out Spil musik, dyrk sport eller hæng ud med vennerne
  • Doctor, doctor! Hvordan er det at være syg eller at have tandbøjle? Masser af rim og digte
  • Take the train Spændende læsning om jernbanens historie og berømte tog i hele verden
  • Animals 'n' us Dyr og mennesker med nye og spændende vinkler på vores indbyrdes forhold

Routes bygger på læringsmetoden critical thinking, der hjælper eleverne til at tænke logisk og til at være kritisk over for det, de hører og læser. Eleverne udvikler evnen til at undersøge, systematisere, argumentere og dokumentere. På denne måde lærer de at sætte nyt stof i relation til deres egen verden og til allerede kendt stof.

Arbejdet med critical thinking i Routes gør eleverne bevidste om deres sproglige formåen og lægger op til målrettet og logisk arbejde med engelsk. Der lægges fx vægt på et alsidigt ordforrådsarbejde i elevernes egen WordBank og på at arbejde systematisk med grammatik.

Forfatterne til Routes, Wendy A. Scott og Lars Skovhus, har mange års erfaring med udvikling af bl.a. det anerkendte og meget udbredte system Blue Cat.

Fakta

  • Antal materialer3
  • Klassetrin6. klasse