Spring til hovedindhold
MATLAB. IndskolingMATLAB. IndskolingMATLAB. Indskoling

MATLAB. Indskoling

Gyldendals nye matematik system MATLAB – Matematik laboratoriet – indeholder alt det, der skal til for at skabe en engagerende og motiverende matematik undervisning, der lever op til Fælles Mål.

MATLAB:

  • bygger på en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken
  • understøtter målorienteret undervisning
  • har fokus på faglige samtaler og undersøgelser, der udvikler elevernes matematiske kompetencer
  • indeholder øvelser, der giver eleverne rutine i at bruge deres matematiske færdigheder
  • giver indblik i elevernes faglige udvikling gennem løbende evaluering
  • bygger på forskning i, hvordan børn lærer matematik.

Fokus på læringsmål

MATLAB understøtter en læringsmålstyret undervisning. I hvert kapitel er der konkrete forslag til læringsmål, som bygger på Fælles Mål. Forslagene knytter sig til de samtaler og aktiviteter, der lægges op til på de enkelte sider. Hvert kapitel afsluttes med evalueringssider, som giver læreren indblik i elevernes faglige udvikling knyttet til de læringsmål, der har været i spil.

Tæt samspil mellem bog og web

I MATLAB er bøger og web tænkt sammen i en helhed. Til hvert kapitel er der animerede videoklip med inspiration til faglige samtaler, som knytter sig til elevbøgernes sider. Webdelen indeholder desuden interaktive spil og opgaver, printark, udstillinger og filer til eleverne samt links, en grundig side-til-side-vejledning til læreren og gode råd til forældrene. Elever, lærere og forældre kan få adgang til webdelens ressourcer via QR-koder i elevbøgerne.

Fakta

  • Antal materialer13
  • Klassetrin1. klasse - 3. klasse