Teknologiforståelse.gyldendal.dk

Teknologiforståelse.gyldendal.dk

Beskrivelse

Fakta

Gyldendals fagportal til teknologiforståelse understøtter alle fagets kompetenceområder og tilbyder læreren råd og vejledning i at undervise i det nye fag. Portalen har særligt fokus på,

  • at inspirere elever og lærere til at eksperimentere og skabe med digital teknologi,
  • at understøtte undervisningen med og i designprocesser,
  • at invitere elever og lærere til at være nysgerrige, undersøgende og kritiske over for de teknologier, vi møder og bruger i hverdagen,
  • at give eleverne kompetencer til at kode og programmere digital teknologi – og vide, hvad de kan bruge det til,
  • at støtte elever og læreres i at tilegne sig fagets særlige metoder og fagsprog.
Fås som
SkolelicensTil mange brugere (Pr. elev: 20,00 kr./år)
KlasselicensTil få brugere (Pr. klasse: 1.500,00 kr./år)