Fås som

Bog

Pris pr. stk.

228,00 kr.

285,00 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

228,00 kr.

285,00 kr. inkl. moms

Sprog og literacy i dagtilbuddene

Cecilie Bogh

Udviklingen af sprog er afgørende for børns udvikling, trivsel og fremtidige muligheder. Da en sproglig forsinkelse kan være svær at indhente på et senere tidspunkt, er sprogarbejdet i dagtilbuddene helt afgørende.

Denne bog handler netop om dagtilbuddenes sprogarbejde og sprogpædagogik. Fra konkrete ideer til hvordan der skabes et rigt sprogligt miljø, der støtter op om barnets literacy – altså de tale- og skriftsproglige erfaringer, barnet alle­rede er i besiddelse af. Til det enkelte dagtilbuds strategi for, hvordan sprogarbejdet tilrettelægges, udføres, dokumenteres og evalueres.

I bogens første del gives der ideer til 5 konkrete forløb til sprogarbejdet. Aktiviteterne kommer rundt om samtlige sprogpædagogiske mål og understøt­ter dermed det enkelte barns sprogtilegnelse og sprogudvikling. Aktiviteterne retter sig primært mod de 3-6 årige, men vil med justeringer kunne bruges med de ældste vuggestuebørn og de yngste skolebørn.

Bogens anden del beskriver det teoretiske fundament og argumentationen for sprogarbejdet. Her kan du finde faglige begrundelser for forløbene og inspiration til processen med at udforme og implementere en strategi for en samlet sprogpædagogik som en naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde.
 

SERIEBESKRIVELSE
En praksisguide er en serie, som sætter fokus på en række relevante pædagogiske områder inden for dagtilbudsområdet.
Serien sætter særligt fokus på den praktiske udøvelse af læreplanstemaerne tilsat en kort og let tilgængelig teoretisk gennemgang.
Udgivelserne er henvendt til børnehavepædagogen, børnehaveassistenten og den pædagogstuderende.

En del af serien - en praksisguide
Sprog og literacy i dagtilbuddene

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Billedbogen i børnehaven

Billedbogen i børnehaven

Pris pr. stk.

190,00 kr.

237,50 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Digital dannelse i dagtilbud

Digital dannelse i dagtilbud

Pris pr. stk.

211,00 kr.

263,75 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog