Spring til hovedindhold

Samtaler i praksis

Maria Baastrup Jørgensen og Jeppe Carsce Nissen

Bliv præsenteret for enkle og brugbare idéer til at indgå i samtaler om svære emner. Bogen beskriver gennem otte kapitler grundlæggende overvejelser og centrale temaer, der kommer i spil i samtalen, og du får konkrete bud på, hvordan du kan være en god og støttende samtalepartner.   

Bogen er skrevet særligt til omsorgspersoner i plejesektoren, sundhedssektoren og på det pædagogiske område. Den kan dog være relevant for alle, der i kraft af deres arbejde eller frivillige indsats, har med mennesker at gøre.

Om forfatterne:

Maria Baastrup Jørgensen er præst på Rigshospitalet. 
Jeppe Carsce Nissen er præst på Plejecenter Sølund og i De Gamles By på Nørrebro.

Tilsammen har de en bred erfaring i samtaler med mennesker på kanten af tilværelsen. De har desuden i en årrække beskæftiget sig med undervisning og udvikling af undervisningsmaterialer, som sigter på at styrke omsorgs- og sundhedspersonale i deres relationelle arbejde.