Fås som

Bog

Pris pr. stk.

49,00 kr.

61,25 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

49,00 kr.

61,25 kr. inkl. moms

Så kan du lære det

Dansk for fortsættere - Arbejdsbog

Frank Sebastian Hansen og Einar Helleland

Så kan du lære det er et komplet fortsætterkursus for udlændinge, der gerne vil tilegne sig et nutidigt, varieret – og korrekt – dansk.

Materialet henvender sig til danskkursister på Danskuddannelse 3, modul 3 og består af:

En grundbog
Denne øvebog
iBog/website https://saakandulaeredet.ibog.gyldendal.dk/

I øvebogen arbejder kursisterne systematisk videre med at repetere og konsolidere sprogligt stof fra grundbogens kapitler. Materialet er her så omfattende, at det også giver god mulighed for at differentiere og arbejde fleksibelt.

I grundbogens 10 kapitler arbejdes der med temaer som bl.a. arbejde, hverdagsliv, familie, oplevelser, historier, ungdomskultur og danskernes omgangsformer. I grundbogen introduceres også en lang række autentiske videointerviews, hvor kursisterne møder et dansk, som det tales af helt almindelige danskere – og udlændinge – uden for sprogskolen.

Til hvert kapitel hører mange forskelligartede opgaver, med vægten lagt på produktive øvelser. Kursisterne arbejder indgående med dansk som både tale- og skriftsprog, og grundbogen sætter desuden fokus på relevante grammatiske forhold. Materialet inkorporerer ofte øvelsestyper, der forbereder kursisterne til at kunne bestå modultest 3.

En del af serien Så kan du lære det
Så kan du lære det

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Så kan du lære det

Så kan du lære det

Pris pr. stk.

265,00 kr.

331,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog