Route 8

Route 8

Workbook

Wendy A. Scott og Lars Skovhus

Beskrivelse

Fakta

I Route 8 Workbook arbejder eleverne med opgaver, der knytter sig til teksterne fra Reader. Der er både mundtlige og skriftlige opgaver, og hvert kapitel afsluttes med en opsamlende krydsogtværs. Bagerst i bogen er den engelsk-danske ordliste til Reader.

Samme serie

Ingen produkter