Spring til hovedindhold
Personlige kompetencer i EUD

Personlige kompetencer i EUD

Henrik Wiben og Anja Semke

Personlige kompetencer spiller tæt sammen med de faglige kompetencer i enhver erhvervsuddannelse, men mange opfatter det som lidt sværere at arbejde med. For hvad er personlige kompetencer egentlig?

Personlige kompetencer i EUD giver et bud på, hvordan eleverne kan arbejde med de vigtigste personlige kompetencer i uddannelsen.

Bogen er delt op i otte kapitler, som tilsammen rummer 18 temaer. Der er så forskellige temaer som fx samarbejde, at tro på sig selv, at være kreativ og nysgerrig og at klare sig godt til eksamen.

Hvert tema starter med en historie fra det virkelige liv. Denne historie bearbejdes med relevant teori og munder ud i opgaver, eleven kan arbejde med, for at styrke den personlige kompetence, temaet handler om. I den tilhørende i-bog er der yderligere inspiration til underviserne.

Bogen kan med fordel inddrages som en del af undervisningen i den mere fagrettede undervisning og bidrage til fastholdelse af eleverne i uddannelsen.