Fås som

Bog

Pris pr. stk.

65,00 kr.

81,25 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

65,00 kr.

81,25 kr. inkl. moms

Myren B - Skriftlig fremstilling til mellemtrinnet

Elsebeth Otzen

Ordblinde elevers stavevanskeligheder påvirker deres skriftlige fremstillinger. I Myren får de hjælp til at finde på relevante ord og til skriftligt at formulere sæt­ninger, så de bliver i stand til at skrive tekster med variation og med en vis læng­de.

I Myren lærer eleverne at danne og variere sætninger. De lærer at kæde sætninger sammen, og de får idéer til, hvordan man kommer i gang med at skrive en tekst.

I hvert hæfte er der fem sammenhængende skriveforløb, der alle indeholder:

  • Staveopgaver, hvor der primært arbejdes med lydrette ord og hyppige ord.
  • Sætningsopgaver, hvor der er fokus på at skrive varierede sætninger.
  • Ordopgaver, der aktiverer elevens ordkendskab.
  • Skriveopgaver med et skriveformål og en skriveinstruks, der klart fortæller, hvad eleven skal skrive.

Undervejs i hvert forløb arbejder eleverne med ord, de kan få brug for i deres senere skriveopgave. De introduceres til måder at variere sætninger på, og det hele repeteres efter hvert hovedafsnit ved hjælp af pusleord og puslesætninger.

 I Myren B arbejdes der med fortsat at variere sætningers begyndelse og med at forbinde sætninger.

En del af serien Myren A + B
Myren B - Skriftlig fremstilling til mellemtrinnet

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Ekstramaterialer

Myren A - Skriftlig fremstilling til mellemtrinnet

Myren A - Skriftlig fremstilling til mellemtrinnet

Pris pr. stk.

65,00 kr.

81,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog