Spring til hovedindhold

Morfemer (i-bog)

Aurelia Modiga(red.)

Morfemer giver en grundig og varieret indføring i, hvordan sproget er bygget op af små betydningsbærende enheder.

Der er en tydelig progression i bogen. Arbejdet med at finde ordets rod er det grundlæggende. Herefter arbejder kursisterne videre med sammensatte ord og start- og slutmorfemer. På den måde erfarer kursisterne, at de ved at arbejde med morfemer udvider deres ordforråd og kendskab til ordklasser og bøjningsmønstre.

Udgivelsen indeholder bl.a kapitler om:

  • Rodmorfemer
  • Sammensatte ord
  • Startmorfemer
  • Endelsesmorfemer
  • Slutmorfemer

Alle fagord og -begreber forklares grundigt og kursisterne guides gennem et overflødighedshorn af varierede opgaver, der byggger på billeder og tekster. Sidste kapitel i udgivelsen indeholder en række tværgående opgaver.

Desuden finder du en grundig lærervejledning i udgivelsen, så det er let at komme i gang med en systematisk og interaktiv undervisning i morfemer.

Morfemer og morfologi indgår som en integreret og eksplicit del af læreplanerne og de faglige mål på alle niveauer fra basis til D i fagene dansk som andetsprog og dansk på avu, samt i FVU (Trin 1-4) og på OBU.

Undervisning i morfemer egner sig glimrende til iBogsformatet, idet de mange interaktive opgaver giver mulighed for at gentage, repetere og variere. De interaktive opgaver giver hurtig respons til kursisterne, hvilket er motiverende.

Fås som
Enkeltbrugerlicens

Adgangnull brugere
BetalingUdløber automatisk
Vælg periode

I alt

37,50 kr. inkl. moms