Lydret Dingo - Læseteater og bevægelse i dansk

Helle Dyhr Fauerholdt

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

LYDRET DINGO - Læseteater og bevægelse i danskfaget

LYDRET DINGO – Læseteater og bevægelse i danskfaget træner elevernes afkodning på en sjov og medrivende måde, samtidig med at materialet understøtter bevægelse i danskfaget. Med udgangspunkt i de to færdighedsog vidensmål Læsning – Afkodning og Kommunikation – krop og drama fra Fælles Mål kobles afkodning og kropssprog sammen som et fundament for det videre arbejde med automatisering af elevernes læsefærdigheder. Fokus er rettet mod den direkte tale i form af replikudveksling, så eleverne får trænet frasering og intonation, hvilket gør at opmærksomheden rettes mod sprogets rytme og opbygning. Læseteaterstykkerne er omskrevne tekster fra serien Lydret Dingo og Lydret Dingo mini.

LYDRET DINGO – Læseteater og bevægelse i danskfaget består af fem kapitler og indledes med en kort, grundlæggende intro-duktion til, hvad læseteater er og hvordan det gribes an. Herefter følger en helt lavpraktisk køreplan for, hvordan man får Læseteater-forløbet sat godt i gang og dernæst kommer Læseteaterstykker inddelt i fire kategorier. I det fjerde kapitel følger forskellige forslag til at understøtte bevægelse i danskfaget i en danskfaglig kontekst. Der er givet eksempler på, hvordan aktiviteterne kan startes. Herefter er det tanken, at læreren fortsætter ud fra eksemplerne, så der opstår nye opgaver inden for hver kategori. Aktiviteterne er systematiseret efter bevægelsesmønstre. Under hver aktivitet er angivet aktivitetens navn, samt hvilke fokusmål aktiviteten har. I sidste del af materialet findes der opgaver til de seneste udgivelser i serierne Lydret Dingo Mini og Lydret Dingo samt bilag.

Helle Dyhr Fauerholdt er læsevejleder, testlærer og dansk lærer i indskolingen. Hun har i en årrække arbejdet med særligt tilrettelagt undervisning for læsesvage elever og udviklet forskellige læsetiltag og læsekurser. Kursusinstruktør inden for emner som den tidlige begynderlæsning, blogskrivning, forældrekurser og digitalt undervisningsmateriale.

Forfatter til serierne om: Sif og Søs, Jon, Pil og Max og Mi og Mo Lydret Dingo og Tor og Tim, Puk og Siv og Ris og Ras Lydret Dingo Mini.

Fås som
I alt

744,00 kr.

930,00 kr. inkl. moms