Spring til hovedindhold
Lyd til lyd - kassen

Lyd til lyd - kassen

Pernille Olsen og Stine Torup Jensen

Lyd til lyd er en målrettet, afgrænset og intensiv indsats i fonologisk opmærksomhed. Fonologisk opmærksomhed er sammen med bogstavkendskab den vigtigste forudsætning for læsning og kan derfor ikke springes over. Det er vigtigt, at de elever, der har vanskeligheder med fonologisk opmærksomhed , tilbydes en specifik og systematisk indsats.  

Lyd til lyd henvender sig primært til de elever, der ved testning med Ordblinderisiko-testen viser sig at være i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Lyd til lyd kan også anvendes til elever, der på trods af et rimeligt bogstavkendskab ikke har knækket det alfabetiske princip på et funktionelt lydsyntese-niveau.  

Materialet arbejder med 13 udvalgte bogstaver og er inddelt i fem niveauer med stigende sværhedsgrad. Det primære fokus er at træne fonologisk opmærksomhed som selvstændig færdighed, som forudsætning for senere at forstå bogstav-lyd-koblingen. 

Lyd til lyd-kassen indeholder en kort lærervejledning med udførlige undervisningsvejledninger til hver af de fem niveauer samt forskellige spil, der træner færdighederne på hvert niveau. Alle niveauer følger samme enkle struktur, hvor hver lektion indledes med opgavemodellering efterfulgt af spil i gruppen, der træner lektionens indhold.

Indsatsen er udviklet og afprøvet i samarbejde med erfarne læsevejledere. Lyd til lyd er tænkt som et kort intensivt forløb på 6-8 uger med undervisning cirka tre gange om ugen på mindre hold med to-fire elever.

 

Fås som
I alt

1.199,00 kr.

1.498,75 kr. inkl. moms