Spring til hovedindhold

Handel og kundeservice (i-bog)

Henrik Højmark, Lars Rye, Birgitte Schou, Jens Kristian Sommer og Rene Tolderlund Jakobsen

Handel og kundeservice målretter sig primært mod det faglige tema: Handel og kundeservice på PGU-delen af FGU.
Udgivelsen finder også anvendelse i de merkantile erhvervsuddannelser, fx i erhvervsfag, i faget afsætning, under virksomhedsforlagt undervisning, i brobygnings- og introforløb samt i AMU-regi.

Materialet står selvstændigt som en introduktion eller håndbog til det merkantile univers og de merkantile erhvervsuddannelser med arbejdsfelt i handels- og serviceerhverv.
Med Handel og kundeservice får eleven en værktøjskasse, en række simple teorier og metoder – lige til at plukke af i en praktisk salgssituation.
Udgivelsen er praksisnær med brancherelevante eksempler og er i høj grad videobåret med interviews med nøglepersoner og eksperter, typisk knyttet an til motiverende og lettilgængelige opgaver.

Kreative opgaver med rollespil dygtiggør eleverne i salgsteknik og varepræsentation og lægger op til refleksion, ligesom interaktive opgaver med direkte feedback afrunder de enkelte afsnit.

Fås som
Enkeltbrugerlicens

Adgangnull brugere
BetalingUdløber automatisk
Vælg periode

I alt

42,50 kr. inkl. moms