Handel og kundeservice (i-bog)

Henrik Højmark, Lars Rye, Birgitte Schou og Jens Kristian Sommer

Beskrivelse

Fakta

Handel og kundeservice målretter sig primært mod det faglige tema: Handel og kundeservice på PGU-delen af FGU.
Udgivelsen finder også anvendelse i de merkantile erhvervsuddannelser, fx i erhvervsfag, i faget afsætning, under virksomhedsforlagt undervisning, i brobygnings- og introforløb samt i AMU-regi.

Materialet står selvstændigt som en introduktion eller håndbog til det merkantile univers og de merkantile erhvervsuddannelser med arbejdsfelt i handels- og serviceerhverv.
Med Handel og kundeservice får eleven en værktøjskasse, en række simple teorier og metoder – lige til at plukke af i en praktisk salgssituation.
Udgivelsen er praksisnær med brancherelevante eksempler og er i høj grad videobåret med interviews med nøglepersoner og eksperter, typisk knyttet an til motiverende og lettilgængelige opgaver.

Kreative opgaver med rollespil dygtiggør eleverne i salgsteknik og varepræsentation og lægger op til refleksion, ligesom interaktive opgaver med direkte feedback afrunder de enkelte afsnit.

Fås som
Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt