Spring til hovedindhold

Grundlæggende IT (i-bog)

Per Bengtson(red.)

Grundlæggende IT er et undervisningsmateriale, der henvender sig både til uøvede og øvede brugere. Der er tale om et rent digitalt materiale, hvor man bruger nettet aktivt til at lære nettet at kende.

Materialet tager udgangspunkt i en Google-konto, som giver adgang til mail, tekstbehandling, regneark og mange andre ting.

Deltagerne udvikler deres it-færdigheder vha. konkrete og virkelighedsnære opgaver. Instruktionerne til emnerne er udførlige og klare.

Desuden indeholder udgivelsen udbyggede lektionsbeskrivelser, der guider læreren i hans eller hendes planlægning af undervisningen. Der er en langsom og tydelig progression i udgivelsen med tydelige fokuspunkter for arbejdet.

Grundlæggende IT indeholder følgende emner:

  • Musetræning
  • Tastaturtræning
  • Mail
  • Internet
  • Tekstbehandling
  • Regneark

De fleste kapitler indeholder 2 niveauer: ‘Kom godt i gang’ og ‘Kom sikkert videre’. Udgivelsen er øvelsesbaseret og dermed aktiverende.

Kan anvendes i mange forskellige uddannelsesforløb, fx  avu, eud/eux, fvu og obu.

Fås som
Enkeltbrugerlicens

Adgangnull brugere
BetalingUdløber automatisk
Vælg periode

I alt

37,50 kr. inkl. moms