Inspiration til musikundervisning i folkeskolen  

Musikkens verden er forunderlig. Musikundervisningen giver eleverne adgang til at udtrykke sig kreativt. Musik er et alsidigt og forskelligartet fag, som sætter store krav til lærerens kreativitet og metodik.

Musik er både dans, bevægelse, leg og lydformning. Den gode musikundervisning inspirerer til kreativitet. Det kan være en udfordring at få de gode ideer, der giver børnene lyst til at eksperimentere med musikkens forunderlige verden.

Hos Gyldendal Uddannelse kan du finde inspiration til, hvordan du sikrer inspirerende musikundervisningen i folkeskolen, som fanger eleverne, højner deres musikalske horisont og giver dem adgang til en bredere kulturel forståelse. 

Find inspiration til musikundervisningen >

 

Få adgang til spændende undervisningsmaterialer med udgangspunkt i musikundervisningens fælles mål

Musikundervisningen kan se ud på mange forskellige måder. Og det kan være en udfordring at skabe et undervisningsforløb, der kommer hele vejen rundt om musikfaget og imødekommer alle fagets Fælles Mål.

Uanset om du er en rutineret musiklærer, eller du er ny musikunderviser, som ikke har musik som linjefag, kan du på Gyldendal Uddannelses fagportal blive inspireret til en alsidig og kreativ musikundervisning.

Find inspiration til undervisningsmaterialer, årsplaner og undervisningsforløb i dansksangdigital.dk, udviklet til musiklærere med udgangspunkt i fagets Fælles Mål, i samarbejde med Dansk Sang.

I Fagportalen finder du blandt andet undervisningsplakaten, der sætter fokus på musikkens fascinerende historie. En QR-kode på undervisningsplakaten giver adgang til et website, hvor eleverne kan lytte til musikstykker, der repræsenterer de forskellige genre gennem musikkens historie. I kan hænge plakaten op i musiklokalet, så den kan gøre eleverne nysgerrige på musikhistorien og udvikle deres genreforståelse.

Musikplakaten er blot et eksempel på det materiale, som fagportalen giver adgang til. Du finder mange andre inspirerende læremidler, aktiviteter og ideer til musikundervisningen i fagportalen.

 

Fagportalen for folkeskolens musikundervisning indeholder:

  • En sangbank med mere end 350 sange. Sangbanken er et oplagt værktøj til at udvikle elevernes sangteknik og sangrepertoire
  • Over 250 aktiviteter, som inspiration til musikundervisningen
  • Eksempler på 57 forskellige undervisningsforløb
  • Introduktionsvideoer, som gennemgår forskellige øvelser, der inviterer til, at eleverne kan udvikle deres kropslige forståelse og musikglæde.

 

Bestil prøveadgang til portalen >

Ideer til musikundervisningen i udskolingen

Gyldendal Uddannelse har udover fagportalen til musikundervisningen i folkeskolen også udviklet en fagportal specielt til valgfaget musik, også i samarbejde med Dansk Sang.

Valgfag.dansksangdigital.dk tilbyder inspiration til musikundervisningen af de større elever i udskolingen fra klassetrinene 7. til og med 8. klasse.

Find inspiration til undervisningsmateriale, som videreudvikler elevens kreative evner til at skabe, komponere og arrangere egne musikalske værker og udtrykke deres kreative identitet.

De ældre elever har i kraft af deres alder en dybere forståelse for egen musikalske identitet og musikalske præferencer. Den bredere fagforståelse sætter andre krav til musikundervisningen.

Det kan være en udfordring at få ideer til et undervisningsforløb i valgfaget musik, der er relevant for de unge, som også tiltaler dem i forhold til tidens trends og tendenser. Musikundervisningen skal gerne tale direkte til elevernes kreative udfoldelse, med udgangspunkt i kunstnere, værker og forløb, der taler deres sprog.

I fagportalen til musikundervisningen for 7.- 8. klasse finder du inspiration til musikundervisningen, der giver eleverne mulighed for at udvikle deres musikalske identitet endnu mere, og som giver eleverne inspiration til at skabe deres egen musik.

 

 

 

Fagportalen for 7. -8. klasse giver inspiration til:

  • Materialer, årsplaner og undervisningsforløb, der henvender sig til de ældste elever
  • Arrangementer, der styrker elevernes musikudøvelse
  • Forløb, der styrker eleverne i at skabe deres egen musik
  • Musikhistoriske forløb, der højner elevernes kulturelle horisont og giver dem adgang til en bred genreforståelse.

Bestil prøveadgang til portalen >

Musikundervisningen i folkeskolen kan se meget forskellig ud

Musikundervisningen i folkeskolen introducerer eleverne til at tage aktivt del i det kulturelle liv. Samtidig skal musikundervisningen inspirere eleverne til en bedre forståelse for deres egen musikidentitet og kreative udtryk.

De enkelte aktiviteter i musikundervisningen, som åbner musikkens forunderlige verden, sætter forskellige kompetencer og områder af musikfaget i fokus. I musikundervisningen har læreren frihed til at sætte sine egne kreative styrker i spil, som metode til at introducere musikfagets forskellige afkroge.  

En stærk musiklærer kan styrke eleverne forståelse for egen stemme og kropslighed gennem sangundervisning og fællessang. En anden underviser kan styrke elevernes evner til at samarbejde med andre om at skabe musik gennem sammenspilsaktiviteter.

Med adgang til Gyldendals fagportaler til musikundervisningen i folkeskolen, kan du frit udvælge de forløb og materialer, der passer til din undervisningsstil. Du kan vælge at bruge præcis det undervisningsmateriale, du mener, vil inspirere dine elever til at udforske musikkens verden.

Få prøveadgang til fagportalen til musik i 0. – 8. klasse >

Få prøveadgang til fagportalen til musik i valgfaget >