FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB I FOLKESKOLEN 

På denne side kan du læse om Gyldendals mange undervisningsmaterialer til faget kristendomskundskab i folkeskolen. Alle vores materialer tager afsæt i Fælles Mål for kristendomskundskab, og de orienterer sig mod fagets kompetenceområder og metoder. Gyldendal tilbyder bl.a. tre fagportaler til henholdsvis 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-10. klasse. Vi tilbyder også det nye bogsystem, Religion nu 1-9, prøveforberedende materiale og meget mere.

Gå til religion1-3.gyldendal.dk > 

Gå til religion4-6.gyldendal.dk >  

Gå til religion.gyldendal.dk >

Gå til Religion nu 1-3 >              

Gå til Religion nu 4-6 > 

Gå til Religion nu 7-9 >

Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig færdigheder og viden, der gør dem i stand til at forholde sig til, hvilken betydning religion har hos mennesket, herunder relationen til andre mennesker og til omverdenen. Det skal eleverne opnå ved at arbejde med fagets fire kompetenceområder – Livsfilosofi og etik, bibelske fortællinger, kristendom og ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

Gyldendals tre fagportaler til kristendomskundskab i folkeskolen

Gyldendal har tre fagportaler til faget kristendomskundskab i folkeskolen. Religion1-3.gyldendal.dk er fagportalen til kristendomskundskab i 1., 2. og 3. klasse. Religion4-6.gyldendal.dk er fagportalen til kristendomskundskab i 4., 5. og 6. klasse og religion.gyldendal.dk er fagportalen til kristendomskundskab i 7.-10. klasse.

De tre fagportaler understøtter fagets dannelsessigte, hvor eleverne skal udvikle et personligt medansvar og handling i et demokratisk samfund. Nedenfor følger en gennemgang af de tre fagportaler og deres indhold.

Gyldendals fagportal til faget kristendomskundskab i indskolingen

Forløb

Her finder du fagportalens komplette undervisningsforløb, der er inddelt i tre kategorier, fagets kompetenceområder: Livet (Livsfilosofi og etik), Fortællinger (Bibelske fortællinger) og Religioner (Kristendom og Ikke-kristne religioner og livsopfattelser).

Forløbene består af en fremstilling, film, illustrationer, forskellige typer af opgaver og aktiviteter, en evalueringsdel samt lærervejledninger, der lægger op til en differentieret undervisning.

 

Bibliotek

I biblioteket kan du søge efter specifikke elementer fra forløbene. Du kan filtrere din søgning efter medietype – billeder, film eller lydklip – eller efter hvilket forløb, det optrådte i.

 

Fagbøger

Under denne fane kan du finde i-bøger i serien, ’De Små Fagbøger’. Her er der bl.a. titler om alle fem verdensreligioner. Fagbøgerne er indtalt af professionelle oplæsere, og de kan bruges til arbejdet med et specifikt emne eller for den gode læseoplevelse.

 

Lærer

Lærerdelen giver indblik i tankerne bag fagportalen. Du kan læse om de forskellige faneblade, om portalens faglige grundlag, portalens design og opbygning, fjernundervisning, forslag til årsplaner, lærervejledninger og meget mere.

 

Forældre

Denne fane beskriver kristendomskundskab i folkeskolen – fagets grundlag, mål og kompetenceområder. Her kan forældrene blive kloge på, hvad der forventes af eleverne, hvad de skal opnå og blive i stand til. Det er også beskrevet, hvordan portalen er opbygget i henhold til fagets didaktik.

Bestil prøveadgang til fagportalen >

 

Gyldendals fagportal til faget kristendomskundskab på mellemtrinnet

Forløb

Fagportalens centrale indhold er de færdige undervisningsforløb, der bl.a. omhandler de fem verdensreligioner samt religiøse og etiske symboler, temaer og begreber. Alle kompetenceområder i faget kristendomskundskab er dækket i forløbene.

Forløbene består af en fremstilling, videoer, billeder, varierende opgaver og aktiviteter og er suppleret med en introduktion, mål, evaluering og lærervejledninger.

 

Religionerne

Her får eleverne indsigt i de fem verdensreligioner – deres historiske tradition og udbredelse, tidslinjer, fakta, m.m. Der er lagt op til et komparativt arbejde med verdensreligionerne. Fagteksterne har løbende henvisninger til specifikke forløb, hvor eleverne kan arbejde dybdegående med emnerne.

 

Spot på

Her kan man finde korte artikler og fagtekster, der sætter spot på nøglebegreber og centrale personer på tværs af religioner. Her lærer eleverne om det specifikke emnes historiske baggrund, nutidige relevans og perspektivering til andre begreber eller personer.

 

Bibliotek

Biblioteket giver dig mulighed for at søge efter specifikke elementer fra fagportalen. Det er materiale fra ’Forløb’, ’Religionerne’ eller ’Spot på’. Du kan søge efter tekster, videoer, billeder eller lyd.

 

Fagbøger

Fagbøger giver adgang til i-bøgerne fra serierne, ’De Små Fagbøger’ og ’De Store Fagbøger’. Fagbøgerne er indtalt af professionelle oplæsere, og i-bøgerne sætter fokus på de fem verdensreligioner samt temaer som døden og religiøse højtider.

 

Lærer

Lærerdelen indeholder alt, hvad du har brug for at vide om fagportalen, herunder portalens faglige grundlag, design og opbygning, forslag til årsplaner og aktiviteter, lærervejledninger, kompetenceområder og meget mere.

Bestil prøveadgang til fagportalen >

 

Gyldendals fagportal til faget kristendomskundskab i udskolingen

Forløb

Her finder du fagportalens centrale indhold. Inspirerende forløb med afsæt i fagets kompetenceområder. Hvert forløb indeholder en introduktion, efterfulgt af en fremstilling, videoer, billeder, forskellige opgaver og aktiviteter, evaluering og en lærervejledning.

 

Spot på religion

Her er der fokus på forskellige begreber, emner og personer, der spiller en rolle inden for religion og idéhistorie. De forskellige emner er beskrevet i korte artikler med faglige spørgsmål, der nemt kan inddrages i undervisningen. Det kan fx være emner om paven, satanisme, videnskab og religion eller ritualer.

Hver artikel består af en nyskreven tekst, illustrationer med billedtekst, religionsfaglige begreber fra ReligionsLex, forslag til videre læsning og arbejde med emnet samt faglige spørgsmål. Eleverne lærer at forholde sig kritisk til artiklernes emner, at perspektivere og aktualisere temaer og begivenheder samt at arbejde ud fra fagets metoder og kompetenceområder.

 

Fagets områder

Her kan du finde materiale, der knytter sig til hver af kompetenceområderne inden for faget kristendomskundskab i folkeskolen. Det egner sig perfekt til repetition af emner og begreber efter afsluttede forløb, yderligere fordybning eller repetition op til prøven i kristendomskundskab.

Se film om verdensreligionerne >

 

Mediebase

I mediebasen kan du søge efter specifikke elementer og materialer fra ’Forløb’, ’Fagets områder’ eller ’Spot på religion’. Du kan filtrere din søgning efter medietype – billeder, videoer eller lydfiler.

 

Fagbøger

Her får du adgang til et udvalg af i-bøger i den populære serie, ’De Store Fagbøger’. I-bøgerne er indtalt af professionelle oplæsere, og du kan finde titler om de fem verdensreligioner.

 

Prøven

Fanen giver indblik i rammesætningen omkring den mundtlige udtræksprøve i kristendomskundskab i folkeskolen. Her kan man finde prøvevejledning i kristendomskundskab, eksempler på prøvemateriale, forslag til kilder, hvordan man udarbejder en problemstilling, hvor prøven praktisk foregår, lærervejledninger og meget mere.

 

Lærer

Her kan du læse om alt fra fagportalens opbygning, design, faglige grundlag samt hvad de forskellige faneblade indeholder. Du kan læse om prøven, kilder, fjernundervisning, værktøjer, forslag til årsplaner, lærervejledninger og meget mere.

Bestil prøveadgang til fagportalen >

Klar til prøven – prøvevejledning til kristendomskundskab i folkeskolen

Klar til prøven handler om prøven med selvvalgt problemstilling i kulturfagene, kristendomskundskab, historie og samfundsfag. Materialet fokuserer på prøvens fælles elementer på tværs af fagene, hvor der er eksempler fra alle tre fag.

Materialet er en guide til prøven med selvvalgt problemstilling, som kan bruges umiddelbart op til prøven eller i den daglige undervisning for at vænne eleverne til prøveformen.

Materialet indeholder vejledninger, gode råd, opgaver og eksempler på prøvemateriale i kulturfagene. Eleverne lærer at arbejde undersøgende, metodisk, orienterende og formidlende – de fire faser eleverne skal igennem, når de arbejder med en selvvalgt problemstilling, inddragelse af kilder og udarbejdning af et produkt.

På bogens hjemmeside – klartilprøvenikulturfag.gyldendal.dk – kan du finde arbejdsark til bogen, lærervejledning og ekstra ressourcer til læreren samt den digitale udgave af Klar til prøven.

Gå til Klar til prøven >

Gyldendal tilbyder også tre gratis plakater til skoler og institutioner. Plakaterne illustrerer arbejdet med forskellige aspekter af prøven – produkt, problemstilling og kilder. Plakaterne kan hænges op i klasseværelset og bruges som hjælpemidler til elevernes forberedelse til prøven.

Religion nu 1-9 – et grundbogssystem til faget kristendomskundskab i folkeskolen

Religion nu 1-9 er Gyldendals nye grundbogssystem til faget kristendomskundskab i folkeskolen og følger klassetrinsinddelingen i Fælles Mål for kristendomskundskab: Religion nu 1-3, Religion nu 4-6 og Religion nu 7-9. Til bogsystemet findes en række online ressourcer til lærerens brug.

Religion nu præsenterer faget kristendomskundskab som redskab til at forstå omverdenens religiøse udtryk og opfattelser af livet

Eleverne bliver løbende præsenteret for faglige begreber og analyseredskaber, der skal give dem en forståelse for religion. Eleverne kan løse opgaver, der knytter sig til begreberne og analyseredskaberne, hvor de lærer, hvordan indholdet og metoderne kan bruges i deres hverdag, og de udvikler deres evne til kritisk stillingtagen.

Grundbøgerne er struktureret ud fra faget kristendomskundskabs kompetenceområder og indeholder kildetekster og religiøse tekster, der er omskrevet til elevernes niveau. Bogen beskriver en række metoder og redskaber, der lægger op til faglige aktiviteter i undervisningen. Efter hvert kapitel er der en evalueringsdel.

Til hvert klassetrin er der en grundbog, en i-bog og en lærervejledning. I Religion nu 1-3 medfølger der også en arbejdsbog. I-bøgerne kan findes på websitet, religionnu.gyldendal.dk, hvor du også kan finde ekstra ressourcer til læreren, årsplaner, mål og prøveforberedende materiale.

Gå til Religion nu 1-3 > 

Gå til Religion nu 4-6 >

Gå til Religion nu 7-9 > 

Liv og religion – et komplet bogsystem til kristendomskundskab 1.-9. klasse

Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og sætter det i perspektiv ud fra kristendomskundskabs centrale indholdsområder.

Bogsystemet dækker hele skoleforløbet fra 1. til 9. klasse, og hvert klassetrin består af en grundbog, lærerens bog og en i-bog. I 1.-4. klasse består bogsystemet yderligere af en arbejdsbog, og i 7.-9. klasse kan man købe en opslagsbog, der indeholder opslag om religionsfaglige begreber.

Du kan finde i-bøgerne på det tilknyttede website, livogreligion.gyldendal.dk, hvor du også kan finde ekstra ressourcer, årsplaner, mål og prøveforberedende materiale.

Gå til Liv og religion >

 

Religion i overblik – et supplerende materiale til faget kristendomskundskab 7.-9. klasse

Religion i overblik giver eleverne overblik over, indblik i og perspektiv på faget kristendomskundskab i folkeskolen. Religion i overblik består af tre materialer, der tager udgangspunkt i fagets kompetenceområder: Kristendommens historie, Etik og Bibelske fortællinger.

Kristendommens historie giver et kort og illustreret indblik i kristendommens historie og udvikling. Etik indfører eleverne i etiske positioner og dilemmaer. Bibelske fortællinger giver en kronologisk og illustreret indføring i de mange fortællinger fra Bibelen – fra skabelsen til åbenbaringen til dommedag.

Alle materialerne består også af en række opgaver, der knytter sig til teksterne. Religion i overblik egner sig godt som optakt til prøven i faget kristendomskundskab.

Gå til Religion i overblik >

Gyldendal anbefaler: fagdidaktiske og fagmetodiske bøger

Religionsdidaktik: Traditioner og tilgange gennemgår en række forskellige tilgange til og traditioner for undervisningen i faget kristendomskundskab i folkeskolen. Det kan fx være at undervise ud fra religiøse fortællinger, fra elevernes egne, undrende livsspørgsmål eller fra antropologisk feltarbejde.

Gå til Religionsdidaktik: Traditioner og tilgange

 

 

 

 

 

 

 

 

Religionsundervisning: En fagmetodik gennemgår metoder og fremgangsmåder, der hjælper og understøtter elevernes forståelse af indholdet. Bogen præsenterer 20 metoder, som lærere kan benytte sig af. Alle metoder er beskrevet ud fra deres teoretiske baggrund, praktiske brug og pædagogiske muligheder. Bogen indeholder arbejdsark, så eleverne kan arbejde med metoderne i undervisningen.

Gå til Religionsundervisning: En fagmetodik >