HISTORIEFAGET I FOLKESKOLEN

Gyldendal tilbyder en lang række materialer til din historieundervisning i folkeskolen. Alle materialerne tager afsæt i Fælles Mål for historie og kombinerer de historiefaglige kompetencer – kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug. Gyldendal præsenterer bl.a. de to fagportaler til historiefaget – historie3.-6.gyldendal.dk og historie.gyldendal.dk – og de analoge materialer – Historie 3 og 4, Historie 5 og 6 og Historie 7 og 9.

Gå til historie3-6.gyldendal.dk >

Gå til historie.gyldendal.dk >

Gå til historie 3-4 >

Gå til historie 5-6 >

Gå til historie 7-9 >

Du kan læse meget mere om Gyldendals fagportaler og analoge materialer senere i denne artikel. Derudover kan du også læse mere om prøven i historie, historiekanon og andre analoge materialer.

Gyldendals fagportaler til historiefaget

Gyldendal tilbyder to fagportaler – historie3-6.gyldendal.dk  og historie.gyldendal.dk  – der henholdsvis retter sig mod elever fra 3.-6. klassetrin og 7.-9. klassetrin.

Fagportalerne består af tematiserede undervisningsforløb og et væld af understøttende materiale, værktøjer, opgaver og aktiviteter, der udvikler elevernes historiefaglige kompetencer og metoder.

Begge fagportaler er dynamiske og alsidige undervisningsmaterialer, der kan bruges som det bærende element i historieundervisningen.

Gyldendals fagportal til historiefaget 3.-6. klasse

Historie3-6.gyldendal.dk er fagportalen rettet mod historieundervisningen på 3.-6. klassetrin. Fagportalen består bl.a. af en lang række emnebaserede forløb, der er inddelt efter forløb til henholdsvis 3.-4. klassetrin og 5.-6. klassetrin.

Fagportalen indeholder to overordnede typer af materialer – digitale undervisningsforløb og berigede i-bøger. I-bøgerne kan også findes under fanen, ’Fagbøger’, og de er inddelt efter udgivelser fra ’De Små Fagbøger’ og ’De Store Fagbøger’, der retter sig mod 3.-4. klasse og 5.-6. klasse.

Fagportalens primære navigationsmuligheder er fanerne ’3.-4. klasse’, ’5.-6. klasse’, ’Værksted’, ’Spot på’, ’Bibliotek’, ’Fagbøger’ og ’Lærer’.

 

Forløbene er inddelt efter klassetrin og består af fanerne 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Forløbene består af baggrundstekster, kildemateriale og billedmateriale samt varierede opgaver og aktiviteter. Til hvert forløb er der en lærerdel med forslag til organisering af undervisningen, lektionsplan, de faglige overvejelser, der ligger til grund for forløbene og et skema, der viser sammenhængen mellem kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål.

 

De forløb, der tager udgangspunkt i de berigede i-bøger, er særligt udvalgte tekster fra enten ’De Små Fagbøger’ eller ’De Store Fagbøger’. De pågældende kapitler fra fagbøgerne medfølger en lang række kilder, bl.a. tekster, billeder, filmklip samt spørgsmål til kilderne og forslag til aktiviteter.

 

Værksted består af praktiske og kreative aktiviteter, der supplerer undervisningsforløbene. Her kan eleverne arbejde med pusle- og vendespil, udstillinger, interviews og andre inspirerende aktiviteter. Eleverne arbejder med at videreformidle den viden, de har tilegnet sig inden for et givent historisk emne.

 

Spot på består af korte tekster og arbejdsspørgsmål. De omhandler bestemte historiske begivenheder eller personer. Det kan fx være spot på Kejser Augustus.

Hver Spot på-artikel består af en fremstilling, en eller flere originale kilder, en eller flere illustrationer med billedtekst, ordforklaringer og faglige spørgsmål.

Bibliotek giver dig mulighed for at søge efter specifikke elementer, der indgår i forløbene. Det kan være specifikke tekster, videoer, billeder eller lydklip. Man kan sortere efter medietype eller efter emne/tema.

 

Fagbøger åbner serierne, ’De Små Fagbøger’ og ’De Store Fagbøger’. I-bøgerne indgår i nogle af forløbene, og ellers kan de anvendes på samme vis som en almindelig fagbog. Alle fagbøger er indtalt af professionelle oplæsere og har en ’læs højt’-funktion.

 

Lærerdelen giver indblik i tankerne bag fagportalen, dens opbygning og indhold. Her kan du læse nærmere om de forskellige faneblade, didaktiske overvejelser, fagportalens design, forslag til organisering af historieundervisningen og meget mere. 

Bestil prøveadgang til fagportalen >

Gyldendals fagportal til historiefaget 7.-9. klassetrin

Historie.gyldendal.dk er rettet mod historieundervisningen på 7.-9. klassetrin. Fagportalens primære navigationsmuligheder er fanerne, ’Forløb’, ’Spot på historie’, ’Kanon’, ’Kongerækken’, ’Kildekursus’, ’Prøven’, ’Fagbøger’, ’Mediebase’ og ’Lærer’.

 

Forløb indeholder en række tematiserede forløb Det er det centrale indhold på fagportalen, og de historiefaglige forløb er formidlet ved tekst, illustrationer, filmklip, kildetekster, opgaver m.m.

 

Spot på historien stiller skarpt på et specifikt emne, begivenhed eller historisk person i form af koncentrerede og korte tekster. Teksterne kan bruges som supplement i et længere forløb eller som selvstændigt nedslagspunkt.

 

Kanon præsenterer eleverne for historiekanon i form af korte artikler med baggrundstekst og opgaver, hvor der også bliver redegjort for, hvorfor det pågældende begivenhed eller person er et kanonpunkt. Hvert kanonpunkt indeholder fremstilling, kildetekster og arbejdsspørgsmål.

 

Kongerækken er en fane, der giver indblik i Danmarkshistoriens kongerække – fra Gorm den Gamle til Margrethe den 2. Eleverne læser her korte artikler med en illustration, en baggrundstekst, et par kilder med tilhørende arbejdsspørgsmål og en liste med årstal over vigtige begivenheder i den pågældende regents periode.

 

Kildekursus giver eleverne mulighed for at reflektere over og arbejde med forskellige former for kildetyper og forholde sig kritisk til dem. Kildekritik er et af historiefagets primære metoder, og eleverne lærer her at skelne mellem forskellige typer af kilder, og de får redskaber til at analysere og fortolke dem.

 

Prøven er en fane, der indeholder alt, hvad eleverne har brug for i forhold til deres forberedelse til den mundtlige udtræksprøve i historie. Her er eksempler på problemstillinger og prøveoplæg, på hvordan man laver en god problemstilling, på hvordan man arbejder med kilder, praktisk information om selve prøven og meget mere.

 

Fagbøger giver adgang til i-bøger inden for serien, ’De Store Fagbøger’. I-bøgerne er velegnede til emnearbejde, opgaveskrivning eller til at få en god læseoplevelse. I-bøgerne handler om forskellige historiske perioder eller begivenheder, fx Bronzealderen eller 1. verdenskrig. Det er muligt at få læst alle fagbøgerne højt, og de er indtalt af professionelle oplæsere.

 

Mediebase fungerer ligesom biblioteket på mellemtrinnets fagportal. Her kan du søge efter specifikke elementer fra forløb og Spot på historie. Du kan også filtrere din søgning efter medietype og kildetype.

 

Lærerdelen belyser tankerne bag fagportalen, hvilke faglige og didaktiske overvejelser, der ligger til grund for fagportalens udformning, fagportalens design, fjernundervisning, forslag til aktiviteter og spil, forslag til årsplaner og meget mere.

 

Bestil prøveadgang til fagportalen >

Klar til prøven – et prøveforberedende materiale fra Gyldendal

Klar til prøven er et prøveforberedende materiale, der guider eleverne frem til de afsluttende prøver i de forskellige kulturfag – historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Bogen indeholder vejledninger, inspiration og råd og eksempler på prøvemateriale. Materialet egner sig til at træne eleverne i prøveformen, at udarbejde problemstillinger og at arbejde undersøgende, metodisk, orienterende og formidlende.

Klartilprøvenikulturfag.gyldendal.dk supplerer bogen og indeholder de arbejdsark, eleverne skal bruge i forbindelse med bogen. Sitet indeholder også lærervejledning og ekstra resurser til læreren samt en digital udgave af bogen.

Gå til Klar til prøven her > 

Gyldendal tilbyder også tre forskellige plakater, der kan bruges som hjælpemidler til henholdsvis elevernes produkt, problemstilling og kilder. Plakaterne kan med fordel hænges op i klasseværelset.

Historie 3-9 – et bogsystem til historieundervisningen

Historie 3-9 er Gyldendals grundbogssystem til historiefaget fra 3. klassetrin til 9. klassetrin. På hvert klassetrin består materialet af en grundbog og en i-bog. Grundbøgerne er struktureret i temaer og emner, hvor faglig læsning er medtænkt.

Grundbøgerne består af varierede tekst- og billedkilder, som eleverne lærer af afkode og arbejde med. Der er yderligere arbejdsspørgsmål til udvalgte kilder, hvor eleverne lærer at redegøre, analysere og perspektivere kildematerialet.

I-bøgerne understøtter og supplerer grundbøgernes indhold. Her er der mulighed for at udfolde det faglige indhold fra grundbogen og give eleverne en større forståelse for det pågældende tema/emne. I-bøgerne kan findes på det tilknyttede website, historie3-9.gyldendal.dk.

På vores website kan du også tilgå lærervejledninger, undervisnings- og aktivitetsforslag, kopisider, forslag til årsplaner, værktøjer til prøven og meget mere.

Gå til Historie 3-4 >

Gå til Historie 5-6 >

Gå til Historie 7-9 >

Det historiske overblik

Det historiske overblik er en bog, der giver eleverne et kronologisk overblik over verdenshistorien med særligt fokus på Danmark. Bogen integrerer og fremhæver punkterne inden for historiekanon, så de forekommer naturligt i den større historiske, kronologiske sammenhæng.

Alle kapitler afsluttes med en oversigt over de vigtige historiske begivenheder i den pågældende periode, og der medfølger masser af understøttende illustrationer.

Det historiske overblik henvender sig til de ældste elever og sikrer en grundlæggende kronologisk sammenhængsforståelse i historiefaget – en vigtig forudsætning for den afsluttende udtræksprøve.

Til bogen er der tilknyttet ekstramaterialer i form af bl.a. opgaver på kopisider, materialelister, forslag til arbejdet med kanonpunkterne og idéer til temaer.

Gå til Det historiske overblik og ekstramaterialer her >

 

Historiekanon i folkeskolen

Arbejdet med undervisningsministeriets 29 kanonpunkter for historie i folkeskolen giver eleverne en forståelse for historiske sammenhænge og et kronologisk overblik. Eleverne får et indblik i centrale historiske begivenheder i verdenshistorien med yderligere fokus på danske begivenheder og perspektiver.

Historiekanon i praksis er en kopimappe med de 29 kanonpunkter, hvor hvert kanonpunkt er placeret efter klasseniveau.

Hvert kanonpunkt præsenteres med tekst- og billedkilder, opgaveark, lærervejledninger samt kommentarer og svar til opgaverne. Ved køb af Historiekanon i praksis medfølger en e-bog, hvor man kan downloade kopiarkene i farver.

Gå til Historiekanon i praksis >


Gyldendal anbefaler: fagdidaktiske og fagmetodiske bøger til historie

Historiedidaktik – mellem teori og praksis indeholder didaktiske overvejelser, i forhold til hvordan du kan støtte elevernes historiske refleksion og historieskabende deltagelse i din undervisning.

Bogen består af tre dele:

  • Historie som grundvilkår for mennesker, historie som fag, og hvordan historiefagets sigte og indhold har ændret sig i tidens løb.
  • Hvordan eleverne forstår historiefaget, og hvordan man kan organisere og tilrettelægge historieundervisningen.
  • Eksempler på læremidler i historiefaget, og hvordan de kan anvendes.

Gå til Historiedidaktik – mellem teori og praksis >

Historieundervisning: En fagmetodik gennemgår en lang række mulige metoder og fremgangsmåder, der kan hjælpe til en varieret og vedkommende undervisning for dine elever.

Hoveddelen af bogens kapitler behandler og redegør for forskellige metodiske temaer, temaernes didaktiske og teoretiske begrundelse samt eksemplificeringer på de temaer, der er i fokus.

Bogens kapitler varierer i forhold til fagopfattelse af historiefaget, da bogens overordnede intention er at komme bredt rundt om faget og dets metodiske muligheder for at understøtte og inspirere til en dynamisk og varieret historieundervisning.

Gå til Historieundervisning: En fagmetodik >