DIALOGISK LÆSNING STARTER I BØRNEHAVEN

Dialogisk læsning er en højtlæsningsmetode, der styrker børns ordforråd og sproglige kompetencer. Det handler om, at børnene bliver inkluderet i højtlæsningen, og at den voksne skaber en interaktion med børnene under højtlæsningen.
Billedbogen i børnehaven
Billedbogen i børnehaven er en del af serien En praksisguide, der sætter fokus på en række relevante pædagogiske områder. Billedbogen i børnehaven indeholder 5 konkrete forløb til arbejdet med billedbøger i børnehaven. Den er udarbejdet af Caroline Sehested, som er specialiseret inden for børnelitteratur og pædagogik.

Hvad er dialogisk læsning og hvordan kan det bruges?

Dialogisk læsning kan anvendes understøttende til børn med sproglige udfordringer. Den har til formål at øge barnets ordforråd og kommunikative kompetencer og kan også anvendes mere generelt som en engagerende og sjov aktivitet.

Dialogisk læsning foregår ofte i tre faser

Før læsningen

 • Læs bogen på forhånd, inden du inddrager børnene. Bestem hvilke ting, du vil tage op og spørge ind til i historien.
 • Gør den dialogiske læsning til et trygt og sikkert rum.
 • Præsentér bogen for børnene. Inddrag bogens forside og bagside, og spørg ind til, hvad bogen mon kan handle om.
 • Stil spørgsmål til bogens udseende, og hvad børnene får ud af denne fremstilling.
 • Find små genstande, der har en betydning i bogen, og lad børnene sidde med de fysiske genstande.

Under læsningen

 • Jo flere gange bogen læses højt, desto større effekt har den på børnene. Ved hver gennemlæsning inddrages børnene i stigende grad.
 • Vær opmærksom på børnenes reaktioner på historien. Lad dem vide, at de til hver en tid kan spørge ind til historien. Diskuter de ord, børnene ikke kender.
 • Når børnene spørger ind, så stop op i historien, og tal med dem om mulige svar.
 • Vær nærværende og inkluderende – spørg løbende ind til historien, og inddrag børnenes svar i samtalen.
 • Gør børnene til medfortællere.
 • Ved genlæsning: Opfordr børnene til at fortælle det, de kan huske fra historien. Inddrag billeder eller de små genstande, som børnene fik udleveret inden læsning.

Efter læsningen

 • Tal med børnene om indholdet af historien. Brug så vidt muligt de nye ord, børnene har lært fra bogen. Jo flere gange de hører ordene, desto mere vil de huske og bruge dem.
 • Lad børnene sætte ord på, hvad de er blevet klogere på ved at læse bogen.
 • Den dialogiske læsning afsluttes med kreative aktiviteter – når børnene fx tegner eller dramatiserer bogen, øger det effekten af den dialogiske læsning.

 

 

 

Filur – et pædagogisk tilrettelagt forløb

Filur er et materiale med afsæt i dialogisk læsning af fem populære billedbøger. Den er udviklet til de ældste børnehavebørn med henblik på en bedre overgang fra børnehave til skolestart. Som med andre bøger til dialogisk læsning understøtter Filur børnenes sproglige kompetencer igennem leg og læring. 

Bestil Filur her >

Dialogisk læsning i børnehaveklassen – Kom og læs

Kom og læs er Gyldendals nye, store læsesystem udviklet til indskolingen. I børnehaveklassen præsenteres eleverne for 18 nyskrevne tekster om Vitello skrevet af Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen. Læsesystemet viderefører principperne om dialogisk læsning, eleverne kender siden børnehaven og byder desuden på:

 • Inkluderende differentiering
 • Den nyeste forskning tænkt ind i en dansk skolehverdag
 • Sprogforståelse og læseglæde
 • Legende og varieret undervisning
 • Læsning og skrivning fra første dag ud fra elevernes erfaringer med sprog og med verden.
Frilæsning

Fandango

Fandango er et dansksystem, der dækker hele grundskolen. Systemet arbejder med udvikling af elevernes sprogforståelse og deres fornemmelse for fiktion og ordforråd. Gennem den dialogiske læsning i de mindre klasser får eleverne viden om verden samt en forsmag på gode børnelitterære universer.

Fandango Mini i børnehaveklassen


Fandango Mini henvender sig til børnehaveklassen, og den egner sig perfekt som elevens første møde med danskundervisningen. Målet er at skabe gode og sikre læsere med afsæt i afkodningssikkerhed, sprogforståelse og fiktionskompetencer. Fandango Mini består både af en grundbog, en arbejdsbog og en bogstavlydbog.
 

Fandango Mini – grundbogen og arbejdsbogen

I grundbogen arbejder eleverne med dialogisk læsning, der udvikler deres sprogforståelse og fornemmelse for fiktion. Fandango perspektiverer løbende til elevernes egen verden. Børnene arbejder med moderne børnelitteratur, samtidskunst og andre medier som film og computerspil. I arbejdsbogen er der supplerende arbejdsopgaver, der støtter elevernes læsning gennem bl.a. børnestavning og tegning.

Fandango Mini – bogstavlydbog

I bogstavlydbogen arbejder eleverne med afkodning af bogstavernes lyde og med at danne små ord ud fra lydene. De læser desuden små tekster med lydrette og lydnære ord. Bogen er struktureret ud fra et værdigrundlag om, at gentagelse skaber succesoplevelser, hvor eleverne arbejder systematisk og med repetition. Derved er bogstavlydbogen pædagogisk i den forstand, at langt de fleste elever hurtigt får en føling med bogstaverne og deres lyde samt den foreliggende arbejdsstruktur.