DIALOGISK LÆSNING STARTER I BØRNEHAVEN

Dialogisk læsning er en højtlæsningsmetode, der styrker børns ordforråd og sproglige kompetencer. Det handler om, at børnene bliver inkluderet i højtlæsningen, og at den voksne skaber en interaktion med børnene under højtlæsningen.
Billedbogen i børnehaven
Billedbogen i børnehaven er en del af serien En praksisguide, der sætter fokus på en række relevante pædagogiske områder. Billedbogen i børnehaven indeholder 5 konkrete forløb til arbejdet med billedbøger i børnehaven. Den er udarbejdet af Caroline Sehested, som er specialiseret inden for børnelitteratur og pædagogik.

Hvad er dialogisk læsning og hvordan kan det bruges?

Dialogisk læsning kan anvendes understøttende til børn med sproglige udfordringer. Den har til formål at øge barnets ordforråd og kommunikative kompetencer og kan også anvendes mere generelt som en engagerende og sjov aktivitet.

Dialogisk læsning foregår ofte i tre faser

Før læsningen

 • Læs bogen på forhånd, inden du inddrager børnene. Bestem hvilke ting, du vil tage op og spørge ind til i historien.
 • Gør den dialogiske læsning til et trygt og sikkert rum.
 • Præsentér bogen for børnene. Inddrag bogens forside og bagside, og spørg ind til, hvad bogen mon kan handle om.
 • Stil spørgsmål til bogens udseende, og hvad børnene får ud af denne fremstilling.
 • Find små genstande, der har en betydning i bogen, og lad børnene sidde med de fysiske genstande.

Under læsningen

 • Jo flere gange bogen læses højt, desto større effekt har den på børnene. Ved hver gennemlæsning inddrages børnene i stigende grad.
 • Vær opmærksom på børnenes reaktioner på historien. Lad dem vide, at de til hver en tid kan spørge ind til historien. Diskuter de ord, børnene ikke kender.
 • Når børnene spørger ind, så stop op i historien, og tal med dem om mulige svar.
 • Vær nærværende og inkluderende – spørg løbende ind til historien, og inddrag børnenes svar i samtalen.
 • Gør børnene til medfortællere.
 • Ved genlæsning: Opfordr børnene til at fortælle det, de kan huske fra historien. Inddrag billeder eller de små genstande, som børnene fik udleveret inden læsning.

Efter læsningen

 • Tal med børnene om indholdet af historien. Brug så vidt muligt de nye ord, børnene har lært fra bogen. Jo flere gange de hører ordene, desto mere vil de huske og bruge dem.
 • Lad børnene sætte ord på, hvad de er blevet klogere på ved at læse bogen.
 • Den dialogiske læsning afsluttes med kreative aktiviteter – når børnene fx tegner eller dramatiserer bogen, øger det effekten af den dialogiske læsning.

 

Find mere inspiration til den første læring