Elever skal skrive til den virkelige verden

"Teksten skal bruges til noget", siger en af forfatterne til undervisningsmaterialet SkriveSituationer, hvor eleverne skriver tekster til rigtige modtagere ude i virkeligheden.

Landets skolebørn skal skrive til den virkelige verden, ikke bare til lærer-Tove fra dansktimerne.

Det er intentionen bag det nye skrivemateriale SkriveSituationer, der netop er udkommet. Bag materialet står to tidligere dansklærere, Minea Neigaard og Karina Kiær, der selv har oplevet udfordringer med at bevare elevernes skrivelyst.

”Dansk er mere end bare onsdag fra 10.45 til 11.30. Dansk er ude i virkeligheden og i mange situationer. Hvad skal vi bruge det til? Spurgte eleverne os tit, da vi arbejdede som dansklærere. Det kan være svært at give andre svar, end at det står i Fælles Mål, så intentionen med materialet er at lave noget, eleverne finder meningsfyldt”, forklarer Karina Kiær videre.

SkriveSituationer er henvendt til eleverne på mellemtrinnet, og findes i to forskellige udgaver, der skal fremme elevernes skrivelyst, fortæller forfatterne. Og for at gyde skrivelysten skal eleverne kunne se meningen med det.

”Eleverne er optaget af, hvad der sker i den virkelige verden”, som Minea Neigaard siger.

De nye lærermidler indeholder to skriveforløb, der strækker sig over 3-4 uger, hvor eleverne skal dykke ned i en konkret skriveordre.

”Med skriveforløbene går man virkelig i dybden med skrivning. De to lange forløb skal booste elevernes skrivelyst to gange om året”, siger Minea Neigaard.

Udover skriveforløbene indeholder SkriveSituationer et opgavekatalog, der skal ”holde det i kog” i den mellemliggende periode mellem de to forløb, som hun formulerer det.

Feedback og skrivemakker

Et af de centrale elementer af SkriveSituationer er ”skrivemakkeren”, hvor eleverne hjælper hinanden med at udvikle idéer og give feedback med udgangspunkt i opgavens skriveordre. På den måde undgås det, at eleverne bare siger at det er godt eller dårligt, men at de retter feedbacken mod opgavens skriveordre.

Vi tror på, at det kan udvikle eleverne til at blive dygtigere skrivere, at der ikke altid er fokus på det færdige produkt. Derfor er processen og udkastet i fokus i materialet. Eleverne skriver et udkast, får feedback og laver et nyt udkast.

I de to skriveforløb får eleverne stillet en konkret skriveordre, eksempelvis at de skal hjælpe den lokale bager med hvad der skal stå på hans informationsskærm, så han kan sælge flere varer. Her sætter eleverne sig sammen og udvikler idéer til, hvad der kunne stå på skærmen, for så at arbejde individuelt med at skrive et udkast. Eleverne har også mulighed for at ”besøge” bageren i den virtuelle verden ved at se en video gennem en QR-kode i hæftet.

”Førskriveprocessen er afgørende for, om man kommer i mål. Derfor prøver vi at konkretisere det til et genkendeligt sted. Vi er stærkt inspireret af det projektorienterede arbejde, og vi mener, der skal være feedback i processen. Det har vi konkretiseret med skrivemakkere”, forklarer Karina Kiær.

Grunden til, at forfatterne lægger så meget vægt på idéudvikling og feedback er, at eleverne ikke skal gå døde i skriveprocessen, forklarer Minea Neigaard:

”Nogen mennesker er dårlige til at komme på idéer, andre er gode til det, så vores tilgang er, at man skal aktivere eleverne som resurse for hinanden”, forklarer Karina Kiær. Minea Neigaard uddyber:

”Ved hjælp af skriveordren og skriverammen forsøger vi at fylde en kæmpe kuffert med idéer, så eleverne kan blive ved med at hive noget op af den”.

Inden de nye undervisningsmidler gik i trykken har de været afprøvet af elever på en række skoler i Kolding.

”Det er rigtig godt at få testet materialet blandt levende børn”, siger Minea Neigaard og fortæller, at materialet efter testen blev ændret, så det passer til den hverdag og praksis, der er på skolerne.

Reel modtager

Med SkriveSituationer vil Minea Neigaard og Karina Kiær gerne støtte lærerne, og materialet er derfor udformet som et helt undervisningsforløb.

”Vi vil gerne støtte den travle dansklærer. Det her materiale kan læreren støtte sig op af”, siger Karina Kiær.

Formålet er, at de mange tekster, eleverne skriver i løbet af deres skoletid, i højere grad skal ud i virkeligheden i stedet for at samle støv på lærerens skrivebord, fortæller de to forfattere.

”Mange elever sidder til afgangsprøven, hvor der jo er en simuleret modtager, men det er dansklæreren, de tænker på. Det vil vi gerne gøre op med. Der er reelle modtagere af kommunikation, men i skolen afleverer man sjældent noget til nogen ude i virkeligheden. Autentiske modtagere er med til at eleverne gør sig mere umage med skrivearbejdet”, forklarer Minea Neigaard.

Selvom SkriveSituationer er lige til at bruge i undervisningen, fordi materialet både indeholder skriveordrer, spørgsmål til elevernes idéudvikling og konkrete opgaver, eleverne kan give sig i kast med, stiller materialet alligevel krav til, at lærerne skal forberede sig anderledes til undervisningen:

”Eleverne skal arbejde mere med fordybelsen. Tit tænker man på det færdige produkt, men her skal man acceptere, at der ikke er syv færdige skriftlige afleveringer i løbet af skoleåret. Der er mange små udkast, og vi fordyber os mere i teksten”, forklarer Minea Neigaard.

SkriveSituationer tager udgangspunkt i virkelige steder, eleverne kender. I de to hæfter kan eleverne besøge den lokale bager, sportshallen, biblioteket eller biografen.

Læs mere og bestil materialet her.